Berichten met de tag ‘uitstoot’

nieuws

D66: ‘Provincie heeft geen stikstofvergunningen van veehouderijen’

De Statenfractie van D66 in Groningen maakt zich zorgen over het ontbreken van overzicht over alle stikstof- en natuurvergunningen in de provincie Groningen. Daarmee mist de provincie het overzicht over de problematiek rond natuurgebieden.

nieuws

Snorfietsen met benzinemotor vanaf heden niet meer toegestaan op groot aantal fietspaden

Snorfietsen met een benzinemotor zijn vanaf maandag niet meer welkom op een groot aantal fietspaden in de gemeente. De aftrap van de campagne die mensen hier bewust van maken vond maandagmiddag plaats in het Noorderplantsoen.

nieuws

GroenLinks wil weten of grootste stikstofuitstoters niet in strijd zijn met verstrekte vergunningen

De fractie van GroenLinks in de Provinciale Staten wil van het provinciebestuur weten in hoeverre de gegevens van de top 25 grootste stikstofuitstoters overeenkomen met de versterkte vergunningen voor deze bedrijven.

nieuws

Suikerfabriek Vierverlaten stond in top-25 grootste uitstoters van ammoniak

In 2019 stond de suikerfabriek van de SuikerUnie (nu Cosun Beet Company) in Vierverlaten in de top-25 van grootste uitstoters van ammoniak in Nederland.

nieuws

Forse daling CO2-uitstoot in Groningen, met name door corona en zonnepanelen

In 2020 is de totale uitstoot van CO2 in de gemeente Groningen met 8,1 procent gedaald ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit de jaarlijkse CO2-monitor van de gemeente. Het stadsbestuur schrijft de daling vooral…

nieuws

GroenLinks wil opheldering constructies rond stikstofrechten

De rijksoverheid en een aantal provincies zijn op zoek gegaan naar manieren om de stikstofregels te omzeilen. Een betreurenswaardige ontwikkeling, stelt de Statenfractie van GroenLinks betreurt deze ontwikkeling en wil van het provinciebestuur of ook…

nieuws

Onderzoek uitstoot giftige stoffen door Icopal was onvolledig

Het onderzoek naar de uitstoot van giftige stoffen door het bedrijf Icopal aan het Hoendiep was onvolledig. Dat antwoordt het gemeentebestuur op vragen van de SP, PvdA en GroenLinks.

nieuws

Partij voor de Dieren wil meer controle op ‘uitruil’ geluid rond Groningen Airport Eelde

De Kamerfractie van de Partij voor de Dieren wil dat minister Cora van Nieuwenhuizen stopt met het mogelijk maken van de uitruil van geluid op Groningen Airport Eelde. De fractie denkt dat de geluidsnormen en…

nieuws

Provincie Groningen doet mee aan Schone Lucht Akkoord

De provincie Groningen neemt deel aan het Schone Lucht akkoord. In dit akkoord maken provincies, gemeenten en het Rijk afspraken over acties en maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

nieuws

PvdD: ‘Worden longpatiënten in Beatrixoord de dupe van nieuwe biomassacentrale?’

De Partij voor de Dieren heeft vrijdag schriftelijk vragen gesteld aan het college van B&W over de omgevingsvergunning voor een biomassacentrale bij de Hub in Haren. De fractie vraagt zich af of de gemeente rekening…

nieuws

Provincie Groningen inventariseert uitstoot schadelijke stoffen bij 124 bedrijven

124 bedrijven in Groningen die voor hun milieuvergunningen onder verantwoordelijkheid van de provincie vallen, moeten uiterlijk 1 september 2019 aangeven of zij ‘zeer zorgwekkende stoffen’ uitstoten naar lucht en water, en welke stoffen dat precies zijn.

nieuws

RUG-hoogleraar Machiel Mulder: “Van het gas af? Hoe dan?”

Door de handel in emissierechten en een tekort aan CO2-vrije stroombronnen gaat Nederland niet zonder aanvullende maatregelen van het aardgas en de kolencentrales af komen.

F
U
R