Berichten met de tag ‘uitstoot’

nieuws

Provincie Groningen doet mee aan Schone Lucht Akkoord

De provincie Groningen neemt deel aan het Schone Lucht akkoord. In dit akkoord maken provincies, gemeenten en het Rijk afspraken over acties en maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

nieuws

PvdD: ‘Worden longpatiënten in Beatrixoord de dupe van nieuwe biomassacentrale?’

De Partij voor de Dieren heeft vrijdag schriftelijk vragen gesteld aan het college van B&W over de omgevingsvergunning voor een biomassacentrale bij de Hub in Haren. De fractie vraagt zich af of de gemeente rekening…

nieuws

Provincie Groningen inventariseert uitstoot schadelijke stoffen bij 124 bedrijven

124 bedrijven in Groningen die voor hun milieuvergunningen onder verantwoordelijkheid van de provincie vallen, moeten uiterlijk 1 september 2019 aangeven of zij ‘zeer zorgwekkende stoffen’ uitstoten naar lucht en water, en welke stoffen dat precies zijn.

nieuws

RUG-hoogleraar Machiel Mulder: “Van het gas af? Hoe dan?”

Door de handel in emissierechten en een tekort aan CO2-vrije stroombronnen gaat Nederland niet zonder aanvullende maatregelen van het aardgas en de kolencentrales af komen.

nieuws

Vieze auto’s en scooters uit binnenstad

De gemeente Groningen gaat onderzoeken hoe vieze auto’s en scooters in de toekomst uit de stad geweerd kunnen worden. Dat meldt Koen Castelein van D66.

F
U
R