GroenLinks wil opheldering constructies rond stikstofrechten

nieuws
Foto: ADMC via Pixabay ( CC BY-SA 4.0)

De rijksoverheid en een aantal provincies zijn op zoek gegaan naar manieren om de stikstofregels te omzeilen. Een betreurenswaardige ontwikkeling, stelt de Statenfractie van GroenLinks betreurt deze ontwikkeling en wil van het provinciebestuur of ook Groningen deel heeft aan deze praktijken.

Vanaf 2019 moesten overheden maatregelen nemen om de stikstofuitstoot tegen te gaan, na een uitspraak van de Raad van State. Zo kwam de bouw op slot te staan en moest het autoverkeer zich voortaan overdag beperken tot 100 km per uur. Maar inmiddels hebben overheden wegen gevonden om de uitspraak van de rechter te omzeilen, zo stelt GroenLinks. Zo worden stikstofrechten van bedrijven die ze niet gebruiken opnieuw verdeeld en komen gestopte boerderijen in handen van bijvoorbeeld provincies.

Een kwalijke zaak, zo stelt GroenLinks-woordvoerder Nadja Siersema: ‘Als we onze natuur willen beschermen moeten de overheden niet op zoek gaan trucjes om de wet te omzeilen.

Siersma heeft daarom, namens haar fractie, aan het college van Gedeputeerde Staten gevraagd of ook in Groningen bedrijven of boerderijen gekocht zijn met het doel de stikstofrechten ervan in te zetten voor nieuwe ontwikkelingen. “Ook wil ik weten of situaties waarbij de regels worden overtreden worden gedoogd”, besluit Siersma. “Ook moet duidelijk worden of de provincie wel weet hoeveel stikstof er in werkelijkheid wordt uitgestoten. We moeten niet terug naar een situatie waarin op papier alles goed geregeld is en in de praktijk de natuur nog verder achteruit gaat.”