Provincie Groningen inventariseert uitstoot schadelijke stoffen bij 124 bedrijven

nieuws

124 bedrijven in Groningen die voor hun milieuvergunningen onder verantwoordelijkheid van de provincie vallen, moeten uiterlijk 1 september 2019 aangeven of zij ‘zeer zorgwekkende stoffen’ uitstoten naar lucht en water, en welke stoffen dat precies zijn.

De desbetreffende bedrijven ontvangen vandaag een brief over deze inventarisatie. In totaal moeten de bekende hoeveelheden van 1400 stoffen die het RVM aanmerkt als ‘zeer zorgwekkend’ bestempeld worden geïnventariseerd en de uitstoot naar lucht en water vermeld worden. Op basis van de gegevens die de bedrijven uiterlijk 1 september aanleveren gaan de omgevingsdiensten bekijken of de verstrekte informatie volledig is en klopt. Eind 2020 moet het project klaar zijn.

Sinds 2016 moeten bedrijven de overheid elke vijf jaar een compleet overzicht geven van ‘zeer zorgwekkende stoffen’ die zij ondanks beperkende maatregelen nog steeds uitstoten. De drie noordelijke provincies hebben hiervoor een gezamenlijk project opgezet, om in kaart te brengen of bedrijven over de juiste en actuele vergunningen beschikken.