PvdD: ‘Worden longpatiënten in Beatrixoord de dupe van nieuwe biomassacentrale?’

nieuws
Foto: Google Streetview

De Partij voor de Dieren heeft vrijdag schriftelijk vragen gesteld aan het college van B&W over de omgevingsvergunning voor een biomassacentrale bij de Hub in Haren. De fractie vraagt zich af of de gemeente rekening heeft gehouden met in Beatrixoord revaliderende longpatiënten.

De fractie stelt de vragen naar aanleiding van het sluiten van een biomassacentrale in Winschoten. De werd gesloten vanwege de hoge concentratie fijnstof die het apparaat uitstootte.“ En nu laat dit college een biomassacentrale neerzetten naast een centrum voor revaliderende longpatiënten. De situatie in Haren vraagt om onmiddellijke duidelijkheid,” aldus fractievoorzitter Kirsten de Wrede.

De fractie wil dat de gemeente in ieder geval meters gaat plaatsen bij de installatie om de uitstoot te meten. De Partij voor de Dieren is geen groot voorstander van de centrales. Dit omdat er veel bomen in zouden worden opgestookt en de uitstoot groter zou zijn dan die van kolencentrales.