OOG

Omroep Organisatie Groningen is dé lokale publieke multimedia-instelling voor alle inwoners van de gemeente Groningen. OOG staat voor haar journalistieke uitgangspunten, maar wil ook eigenzinnig en tegendraads kunnen zijn. OOG wil de burgers informeren over alles wat er in de stad gebeurt.

Je komt ons op tv en radio tegen en ook ontbreken wij niet op de sociale media. OOG is van, voor en door Stadjers gemaakt. Bij OOG staat het brengen en duiden van nieuws centraal. Hierbij wordt er uitgegaan van de uitgangspunten van de civiele journalistiek, een vorm van journalistiek waarbij het medium zo dicht mogelijk bij de burger staat. Naast een omroep is OOG een brede maatschappelijke instelling die behalve van betaalde krachten gebruik maakt van vrijwilligers.

Scholing en opleiding zijn voor OOG een belangrijke instrumenten om de kwaliteit van de media-instelling te bewaken en om nieuwe medewerkers aan zich te binden. Het onderhouden van samenwerkingsverbanden met strategische partners levert een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van maatschappelijke relevante programma’s.

Structuur

De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. De Raad van Toezicht (RvT) is belast met de toezicht op de Raad van Bestuur van OOG. Het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) van de omroep is als houder van de zendmachtiging overeenkomstig de (Media)wet verantwoordelijk voor het algemeen programmabeleid.

Raad van Toezicht
Betty de Boer (voorzitter)
Xandra Groenewold
Sieraadj Orie
Selma Hoekstra
Gaaike Euwema

Raad van Bestuur
Evert Janse (directeur/bestuurder)

PBO (programmaraad)
Alice Thijs (voorzitter)
Mohamed Yusuf Boss
Evert Jan Veldman
Paulien Sissingh
Rense Sinkgraven
Giovannie Konigferander
Christian Kwint

Het PBO is te bereiken via e-mail pbo@oogtv.nl.

De programmastaf bestaat uit de directeur-bestuurder, de adjunct-directeur, de eindredactie en de scholingscoördinator. De programmastaf is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Deel dit artikel: