GroenLinks wil weten of grootste stikstofuitstoters niet in strijd zijn met verstrekte vergunningen

nieuws
Foto via Google Maps - Streetview

De fractie van GroenLinks in de Provinciale Staten wil van het provinciebestuur weten in hoeverre de gegevens van de top 25 grootste stikstofuitstoters overeenkomen met de versterkte vergunningen voor deze bedrijven.

Aanleiding voor de vragen zijn de onlangs gepubliceerde overzichten van de honderd meest stikstof uitstotende bedrijven in 2019. Op beide lijsten staan dertien bedrijven en één veehouderij die in de provincie Groningen zijn gevestigd. De grootste uitstoter van ammoniak in de provincie is de suikerfabriek van Cosun Beet Company in Hoogkerk, die op plaats 25 staat.

“Hoe groot mag de uitstoot zijn op basis van de verstrekte vergunningen?”
De lijsten zijn samengesteld op basis van de gegevens die door de bedrijven zelf zijn doorgegeven. “Wij vragen ons af hoe die in verhouding staan met de ruimte die ze van de provincie in hun vergunning hebben gekregen”, laat Statenlid Nadja Siersema-Orsel weten. Het Statenlid wil van de provincie weten hoe groot de uitstoot van deze bedrijven mag zijn op basis van de verstrekte vergunningen. “En interessanter, wat is de top 25 van de provincie Groningen? Het lijkt ons goed om een Groninger lijst te maken zodat duidelijk in beeld komt waar het verlagen van de stikstofuitstoot het meeste effect zal hebben.”

“Natuur uitbreiden en vooral meer beschermen”
“Te veel stikstof is slecht voor de natuur om ons heen, niet alleen voor de stikstof-gevoelige gebieden. Als je rondfietst zie je heel veel bramen en brandnetels, want die doen het goed op stikstof. Een te grote hoeveelheid hiervan verdringt andere planten. Wat niet goed is voor ons, want de balans is eruit. Naast vragen over een eigen stikstof top 25 wil ik ook graag weten of we in beeld hebben waar de stikstof neerslaat in natuurgebieden. Niet alleen in onze provincie, want stikstof stopt niet bij de grens. Wij moeten de natuur uitbreiden en vooral meer beschermen, want natuur is een basisbehoefte. Daarom moeten we goed in beeld hebben wat de grootste bedreigers zijn.”