Partij voor de Dieren wil meer controle op ‘uitruil’ geluid rond Groningen Airport Eelde

nieuws
Foto: Groningen Airport Eelde

De Kamerfractie van de Partij voor de Dieren wil dat minister Cora van Nieuwenhuizen stopt met het mogelijk maken van de uitruil van geluid op Groningen Airport Eelde. De fractie denkt dat de geluidsnormen en de stikstofnormen op de luchthaven hierdoor worden overschreden.

De fractie stelt dat door verschillende meetmethoden in twee regelingen rond de luchthaven, de omzettingsregeling en het aanwijzingsbesluit, de mogelijkheid bestaat dat er meer geluid en stikstof wordt uitgestoten dan eigenlijk zou mogen. Zo zouden de twee tegenstrijdige regelingen het mogelijk maken om de geluidsruimte van een niet uitgevoerde vakantievlucht in te ruilen voor een veelvoud aan lesvluchten.

De Partij voor de Dieren denkt daarnaast dat de manier waarop de ‘geluidsruimte’ voor kleine en grote luchtvaart geen juiste schatting mogelijk maakt van het aantal omwonenden dat hinder ondervindt. Daarnaast vreest de fractie voor een toename van de stikstofuitstoot rond de luchthaven.ergunningen nodig?