Forse daling CO2-uitstoot in Groningen, met name door corona en zonnepanelen

nieuws
Foto: Webandi via Pixabay

In 2020 is de totale uitstoot van CO2 in de gemeente Groningen met 8,1 procent gedaald ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit de jaarlijkse CO2-monitor van de gemeente. Het stadsbestuur schrijft de daling vooral toe aan corona. Maar ook een toename in het gebruik van duurzame energiebronnen (8% van het totale energieverbruik) speelde een rol.

Uit de monitor blijkt dat in 2020 31 procent van de uitstoot werd veroorzaakt door energiegebruik in woningen, 24 procent door ‘mobiliteit’ (auto’s, bussen, vrachtwagens en treinen) en 45 procent door bedrijven en instellingen. Omdat deze groep een bijzonder groot aandeel heeft in de CO-uitstoot, is het volgens de gemeente Groningen zeer aannemelijk dat de coronapandemie een grote rol speelt in de daling van het energiegebruik in 2020.

Ook een toename van hernieuwbare energiebronnen in de gemeente speelt een rol, zo blijkt uit de monitor. In 2020 kwam 8,1 procent van alle gebruikte energie uit deze bronnen. Dit was in 2019 nog 6,6 procent. De stijging in het gebruik van hernieuwbare energie kwam vooral voort uit zonnepanelen, met een toename van 24 MW in opgewekte zonne-energie.

De cijfers uit de monitor stemmen het stadsbestuur tevreden, zeker omdat de gemeente in 2035 CO2-neutraal wil zijn. “Als deze cijfers iets laten zien dan is het dat de energietransitie van ons állemaal is”, aldus wethouder Philip Broeksma. “Met vingers naar elkaar wijzen helpt niet, want er moet echt nog veel gebeuren. Waar mogelijk helpen wij inwoners met subsidies, de aanleg van warmtenetten en ons Energieloket waar inwoners terecht kunnen voor raad en daad. Ook maken we goede afspraken met woningcorporaties en bedrijven zoals Cosun, de bietenfabriek in Hoogkerk.”