Disclaimer

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.oogtv.nl. Deze website werd gecreëerd en wordt beheerd door de webmasters van Stichting Omroeporganisatie Groningen (OOG), Kadijk 4, 9747 AT te Groningen

Door gebruik van deze website aanvaardt U die gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich ertoe na te leven. OOG kan, op geen enkele wijze, aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt gemaakt. OOG gaat alsdusdanig geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie in verband met de producten of diensten die op of via haar website worden aangeboden. Zij garandeert evenmin de correctheid van de informatie die op haar site voorkomt of via die website wordt aangeboden.

OOG heeft het recht de informatie op ieder ogenblik te veranderen zonder gebruikers hierover op voorhand op de hoogte te moeten brengen. Mocht u enige tekortkoming vinden en/of aanmerkingen hebben naar aanleiding van de inhoud of opbouw van deze site, stuurt u dan uw reactie via e-mail naar de webmaster van deze site.

Cookiewetgeving
De website van OOG (http://www.oogtv.nl/) maakt gebruik van cookies. De cookies die door OOG gebruikt worden komen ten goede aan het gebruik van de website.

Wat zit er in een cookie?
Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen wordt door de server van de website (bijvoorbeeld: oogtv.nl) en alleen die server zal de enige zijn die weer iets daar uit kan op te halen of de inhoud van de cookie kan lezen. Elke cookie is uniek voor uw webbrowser (bv. Internet Explorer, Chrome of FireFox). Het bevat anonieme informatie, zoals een unieke identificatiecode en de sitenaam (oogtv.nl) daarnaast een aantal cijfers en getallen. Zo wordt het mogelijk gemaakt om te onthouden of u bent ingelogd op onze website (via Twitter, Facebook of WordPress-account). Ook maken de Google-reclames aan de zijkant van de site gebruik van cookies, maar alleen om de reclame aan te passen aan uw wensen. Missen we dan nog wat? Ja, want als u een artikel aanbeveelt op Facebook of per tweet verstuurd op Twitter gaat dat ook via een systeem dat cookies gebruikt. Oh en dan is er nog één. In eerste instantie voor de bezoeker het minst interessant, maar voor ons wel interessant. Er wordt ook een cookie gebruikt om te kijken of er iemand op de website van OOG is en met hoevelen tegelijk jullie zijn. Alleen maar om te kijken of we het niet voor niemand doen.

Nogmaals benadrukken; er staat geen persoonlijke informatie in de cookies. Alleen wat cijfers en letters waardoor de server kan onthouden dat uw webbrowser al eens die pagina bezocht heeft.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Consuwijzer.

Meer informatie over de Terms of Service van Google is te vinden op de volgende pagina.
https://www.youtube.com/t/terms