Berichten met de tag ‘huishoudelijke hulp’

nieuws

SP maakt nieuw voorstel om marktwerking huishoudelijke hulp uit te schakelen

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk werkt aan een nieuw initiatiefvoorstel om de marktwerking in de huishoudelijke hulp te beteugelen. Het is niet de eerste keer dat de partij een dergelijk voorstel aankondigt.

nieuws

FNV tegen kortingen WMO-taxi en huishoudelijke hulp

Het FNV Zorgactiepunt ondersteunt de protesten tegen de kortingen op het Wmo-taxivervoer. ‘We roepen met klem op de bezuinigingsmaatregelen ongedaan te maken en de oorspronkelijke regeling voor de hele gemeente Groningen aan te houden’.

nieuws

Zorgen bij raadsfracties over aanvraag herindicatie huishoudelijke hulp

De gemeenteraadsfracties van Stadspartij en de SP maken zich zorgen over de manier waarop huishoudelijke hulpen de aanvraag voor herindicatie begeleiden. Ze stellen hier vrijdagmiddag schriftelijk vragen over aan het college van B&W.

nieuws

Gemeente wil keukentafelgesprekken na brandbrief FNV

De Gemeente Groningen neemt de brandbrief die vakbond FNV stuurde over de huishoudelijke hulp in de thuiszorg serieus. Dat laat de woordvoering weten in een schriftelijke reactie.

nieuws

Brandbrief FNV over kortingen huishoudelijke hulp

De FNV heeft een brandbrief aan de gemeente Groningen geschreven over de kortingen op de huishoudelijke hulp.

nieuws

Gemeente gaat 2700 keukentafelgesprekken voeren

Zo’n 2700 gesprekken gaan medewerkers van de gemeente voeren met mensen die recht hebben op huishoudelijke hulp.

nieuws

36 Bezwaarschriften huishoudelijke hulp in 2016

In  2016 zijn er 36 bezwaarschriften over het  toekennen van huishoudelijke hulp ingediend bij de gemeente.

nieuws

PvdA wil onderzoek naar huishoudelijke hulp

De PvdA wil van de gemeente weten hoeveel Stadjers onterecht geen huishoudelijke hulp krijgen. De FNV meldde in een zwartboek dat er 48 missers zijn. De PvdA vraagt zich af of dit het topje van…

nieuws

FNV wil ingrijpen raad

FNV Zorg & Welzijn wil dat de gemeenteraad ingrijpt bij de thuiszorg als wethouder Ton Schroor dat niet doet. Alle cliënten die thuiszorg ontvangen moeten opnieuw een keukentafelgesprek krijgen en hun uren huishoudelijke hulp  moeten…

nieuws

FNV start Zorgactiepunt

De FNV start volgende week woensdag met een wekelijks FNV Zorgactiepunt. Stadjers en medewerkers uit de zorg kunnen hier met hun klachten, bezwaren en ideeën terecht. 

nieuws

Huishoudelijke hulp kost stad 4,5 miljoen

De gemeente geeft dit jaar 4,7 miljoen euro uit aan het verlenen van huishoudelijke hulp. Volgend jaar gaat het om ruim 4,5 miljoen euro.

nieuws

Gemeente verhoogt bijdrage huishoudelijke hulp

Het Stadsbestuur wil volgend jaar de bijdrage voor huishoudelijke hulp verhogen. Dat is mogelijk omdat het kabinet wat scheutiger is geworden met haar eigen bijdrage aan die regeling.

F
U
R