Zorgen over wachttijden bij huishoudelijke hulp

Wethouder Inge Jongman van Zorg en Welzijn maakt zich zorgen over het tekort aan personeel bij de aanbieders van huishoudelijke hulp. Daardoor ontstaan wachtlijsten voor mensen die hier gebruik van willen maken.

Het kan daarom voorkomen dat het langer duurt voordat iemand beschikbaar is die kan ondersteunen met het huishouden. Jongman stelt dat het tekort aan personeel door krapte op de arbeidsmarkt niet zomaar op te lossen is. In de gemeente Groningen krijgen momenteel zo’n vijfduizend mensen huishoudelijke hulp. er staan er nu ruim honderd op de wachtlijst.

Mensen die al gebruik maken van huishoudelijke hulp kunnen nog bediend worden, maar in het geval van ziekte of verlof bij medewerkers is vervanging een probleem. Dit leidt tot een wachtlijst voor inwoners die zich nu melden bij WIJ Groningen. Die instantie onderzoekt wel altijd of er sprake is van een schrijnend geval. Dan wordt zo snel mogelijk naar een oplossing gezocht.

Volgens de zorgaanbieders zal het personeelstekort ook op langere termijn een probleem blijven. De gemeente denkt aan mogelijke oplossingen, zoals een wervingsdag, hulp in de avonduren en zaterdagochtend, en het ontwikkelen van een werk-leer traject om mensen op te leiden voor werken in de zorg.