Zorgen bij raadsfracties over aanvraag herindicatie huishoudelijke hulp

nieuws

De gemeenteraadsfracties van Stadspartij en de SP maken zich zorgen over de manier waarop huishoudelijke hulpen de aanvraag voor herindicatie begeleiden. Ze stellen hier vrijdagmiddag schriftelijk vragen over aan het college van B&W.

De fracties zijn met name bang dat de onafhankelijkheid van de beoordeling op het recht op huishoudelijke hulp onder druk staat door deze werkwijze: “De werkwijze lijkt op het eerste gezicht efficiënt. Maar deze werkwijze kan de vertrouwensrelatie tussen cliënt en huishoudelijke hulp onder druk zetten. Bijvoorbeeld wanneer een indicatie in uren wordt teruggebracht door de gemeente Groningen.”

Ook stellen de fracties dat deze werkwijze de suggestie wekt dat een cliënt met uitsluitend een indicatie HH geen periodiek bezoek krijgt van een WIJ medewerker. “Een periodiek contact van groot belang kan zijn voor een cliënt. Dit omdat daarin het hele welbevinden van de cliënt te sprake komt. Mogelijk wordt er een ondersteuningsbehoefte op andere leefgebieden geconstateerd.”

De FNV schreef in een brandbrief (31 oktober) dat huishoudelijke hulpen worden belast met het aanvragen van herindicaties. Ze moeten volgens de FNV, samen met hun cliënten, een uitgebreid aanmeldformulier voor herindicatie invullen. Deze moeten ze zelf leveren bij hun werkgever. Via het WIJ-Team komen de formulieren vervolgens bij de gemeente Groningen
binnen.

Deel dit artikel:

  1. De zorgen zijn terecht, want een puinhoop is het nu al. Voor de bouwvac al de hulp-aanvraag bij de WIJ en de gemeente ingediend, en nog geen reactie. Zorg maar eerst dat diepuinzooi opgelost wordt, voor er tijd, energie en geld gestoken wordt in een verkapte bezuiniging

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *