SP maakt nieuw voorstel om marktwerking huishoudelijke hulp uit te schakelen

nieuws
Foto: Wouter Holsappel

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk werkt aan een nieuw initiatiefvoorstel om de marktwerking in de huishoudelijke hulp te beteugelen. Het is niet de eerste keer dat de partij een dergelijk voorstel aankondigt.

In oktober 2018 werd een voorstel van de SP aangenomen om meerdere varianten hiervoor te onderzoeken. Dit voorstel kreeg steun van de linkse, christelijke en lokale partijen in de gemeenteraad. Maar met de uitkomsten van het onderzoek werd volgens de socialisten uiteindelijk niets gedaan.

Met dit nieuwe voorstel wil de SP het grote aantal aanbieders van huishoudelijke hulp beperken en de concurrentie tussen aanbieders stoppen, om zo de onderlinge samenwerking te stimuleren. Fractievoorzitter Jimmy Dijk zegt: “Wat ons betreft richten we een eigen gemeentelijke thuiszorgorganisatie op. Gezien hier nog geen meerderheid voor is, stellen wij voor om de voorwaarden aan te scherpen en het aantal aanbieders fors te beperken. Daarvoor willen wij naar één tot maximaal drie aanbieders en meerjarige contracten, om zo de continuïteit en samenwerking te garanderen.”

Volgens de SP zorgt dit ervoor dat cliënten hun vertrouwde hulp langere tijd kunnen behouden, werknemers meer zekerheid en (mede)zeggenschap over hun werk krijgen en dat de huishoudelijke hulpen weer een plek in buurt- en wijkcentra krijgen. Met dit nieuwe initiatiefvoorstel hoopt de SP wederom op steun van linkse, christelijke en lokale partijen.