FNV: “Bij uitvoering en plannen Huishoudelijke Hulp worden afnemers en werkers genegeerd”

nieuws
Foto: Roma Flowers from FreeImages

Bij de uitvoering en de plannen voor de Huishoudelijke Hulp in de gemeente Groningen worden afnemers en werkers stelselmatig genegeerd. Dat meldt vakbond FNV.

FNV meldt de boodschap op de vooravond dat de gemeenteraad in een meningsvormende sessie bij elkaar komt. De raad praat dan over de zorgen die ze heeft over de uitvoering en toekomstige plannen van het Stadsbestuur voor de Huishoudelijke Hulp in 2023. Volgens de vakbond zijn er zowel zorgen over de tekorten aan huishoudelijke hulpen als over de toekomst ervan. “Onze grootste zorg is dat het College al jaren lang signalen en adviezen over de Huishoudelijke Hulp uit het veld van de werkers, de vakbond alsook van haar adviesraden en de afnemers zelf negeert”, zegt FNV.

“Reactie wethouder is een nogal eenzijdige benadering”
Onlangs liet wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) in de media weten dat de lange wachttijden veroorzaakt worden door krapte op de arbeidsmarkt. “Wij vinden dat nogal een eenzijdige benadering. Tussen 2017 en 2021 zijn door de gemeente de indicaties Huishoudelijke Hulp, voor de mensen met dezelfde chronische beperkingen en dezelfde woning, veelal teruggebracht van 180 minuten naar 125 minuten. Hierdoor zijn huishoudelijke hulpen genoodzaakt hetzelfde werk te verrichten in een tijdsbestek dat 55 minuten korter is. Dit heeft als gevolg dat er sprake is van overbelasting, rugklachten, frustraties over het niet afkrijgen van het werk, ziektemeldingen of mensen die ander werk zoeken.”

Pilot
Volgens de vakbond wordt deze ontwikkeling door het Stadsbestuur volledig genegeerd. “Ze denkt er nog een schep bovenop te kunnen doen, met de suggestie voor een pilot waarin de overbelaste werkers ook in de avonduren en de zaterdagochtend nog meer uren kunnen draaien.” Ter voorbereiding op de nota over het inkooptraject Huishoudelijke Hulp 2023, dat een half jaar geleden met de raad werd gedeeld, heeft het Stadsbestuur een nieuwe brief aan de gemeenteraad gestuurd. Daarin informeert het Stadsbestuur de raad over de reacties van de verschillende stakeholders. “Wij vinden het onbegrijpelijk dat de mensen die gebruik moeten maken van de huishoudelijke hulp, de werknemers en hun vertegenwoordigende vakbonden niet tot de stakeholders van de gemeente vallen. En daarnaast de adviezen van haar adviesraden die de doelgroep geacht worden te vertegenwoordigen volledig negeren.”

Zutphen
Tot slot vindt de FNV het onbegrijpelijk dat het Stadsbestuur tevreden is met het resultaat van haar onderzoek ‘Wensen en ervaringen van cliënten met Huishoudelijke Hulp 2020’. Voor dit onderzoek zijn 21 mensen bevraagd op een totale populatie van 5.000 gebruikers van de Huishoudelijke Hulp. De vakbond vindt dat een voorbeeld moet worden genomen aan de gemeente Zutphen. In deze gemeente staat het vergroten van de zekerheid en zeggenschap over de inrichting van werk en het behoud van cliënttevredenheid over de gekozen hulp en geleverde zorg voorop.