Berichten van Ecco van Oosterhout

nieuws

Wethouder Van der Schaaf blij met intrekken bouwvergunning Turkse vastgoedbroers

Wethouder Roeland van der Schaaf is blij met de uitspraak van de Raad van State over Cervantos BV waar de gebroeders Ali en Bekir K. bij zijn betrokken.

nieuws

Intrillen damwand ringweg loopt voorspoedig

Het intrillen van de damwand voor de zuidelijke ringweg loopt voorspoedig, dat melden aannemerscombinatie Heerepoort en de opdrachtgever Aanpak Ring Zuid.

nieuws

Groningen Verdient Beter: ‘Minister handhaaf het Tracébesluit’

Volgens de actiegroep Groningen Verdient Beter is de aanpak van Ring Zuid niet in overeenstemming  met het Tracébesluit. De as van de nieuwe weg wijkt te veel af van de as van  de oude weg. De club…

nieuws

Stad worstelt met oplopend tekort

Het tekort op de begroting van de stad voor de komende jaren is miljoenen hoger dan tot vorige week nog werd gedacht. Dat blijkt uit de zogenoemde meicirculaire van het kabinet die nu doorgerekend is.

nieuws

Stedenband Groningen Moermansk dertig jaar

De stedenband Groningen Moermansk bestaat volgende week dertig jaar.

nieuws

Zorgen over financiële toekomst Groningen

Er zijn zorgen over de financiële toekomst van de gemeente Groningen.

nieuws

Wethouder blij met uitspraak zaak Woldring

Wethouder Roeland van der Schaaf is blij met de uitspraak van de rechter in de zaak Woldring.

nieuws

Gemeente gaat 2700 keukentafelgesprekken voeren

Zo’n 2700 gesprekken gaan medewerkers van de gemeente voeren met mensen die recht hebben op huishoudelijke hulp.

nieuws

Den Oudsten redelijk tevreden met deal Wiebes

Burgemeester Peter den Oudsten is redelijk tevreden met de afspraken die afgelopen woensdag met minister Wiebes zijn gemaakt.

nieuws

Onzekerheid pensioenakkoord blijft voortduren

De onzekerheid over de pensioenen blijft voortduren. Dinsdag sloten de bonden en de minister een akkoord. Maar de bonden CNV en FNV leggen het akkoord voor definitieve goedkeuring eerst voor aan hun leden.

nieuws

Betere samenwerking moet veel banen opleveren

Betere samenwerking moet veel banen opleveren. Dat willen de gemeentes, verenigd in de arbeidsmarktregio in Groningen, en werkgeversorganisatie VNO-NCWNoord samen met een zestiental organisaties bereiken.

nieuws

Dertig miljoen voor versterking 123 woningen Ten Boer

Er is ruim dertig miljoen euro beschikbaar voor de versterking van 123 woningen in Ten Boer.

F
U
R