FNV tegen kortingen WMO-taxi en huishoudelijke hulp

nieuws

Het FNV Zorgactiepunt ondersteunt de protesten tegen de kortingen op het Wmo-taxivervoer. ‘We roepen met klem op de bezuinigingsmaatregelen ongedaan te maken en de oorspronkelijke regeling voor de hele gemeente Groningen aan te houden’.

‘Eerder protesteerden we tegen het voornemen van de gemeente om het aantal uren huishoudelijke hulp terug te brengen en zodoende acht ton te bezuinigen. We hebben inmiddels veel mensen geholpen bij de indicaties voor huishoudelijke hulp.

In deze nieuwe ronde van kortingen klinkt soms al bij binnenkomst: u krijgt niet meer dan 2 uur en 5 minuten. Als in het keukentafelgesprek – mede door onze aanwezigheid – nauwgezet bekeken wordt wat er werkelijk nodig is, dan behouden cliënten bijna altijd hun aantal uren hulp of krijgen er tijd bij.

We zijn overigens bezorgd over Wmo-cliënten die zich bij de indicatie niet door ons of een andere onafhankelijke cliëntondersteuner laten bijstaan.

Naast de dreigende kortingen op de huishoudelijke hulp krijgt een deel van dezelfde groep nu te maken met een aanzienlijke verslechtering van de mogelijkheden om van de Wmo-taxi gebruik te maken.

De gemeente Groningen dupeert op deze manier inwoners die tóch al in een kwetsbare positie zitten. Ze tast ook de werkzekerheid aan van taxichauffeurs en huishoudelijke hulpen. Iedere korting op uren leidt voor hen tot verlies van uren en kost banen. Onze dringende oproep is dan ook: Stop met deze bezuinigingen!’, aldus het actiepunt.