Berichten met de tag ‘armoedebeleid’

nieuws

Gemeente Groningen wil beter armoedebeleid

De gemeente Groningen heeft in de nota Naar een zeker bestaan met perspectief beschreven hoe zij de komende drie jaar het armoedebeleid in de gemeente gaat uitvoeren.

nieuws

Toch debat over armoede?

De gemeenteraad kan toch in gesprek met wethouder Isabelle Diks over het armoedebeleid. Vorig week ontstond er commotie, een meerderheid van de raad meende dat de wethouder haar passeerde met het houden van een bijeenkomst…

nieuws

Minder loketten voor mensen onder armoedegrens

Mensen die onder de armoedegrens leven moeten met minder loketten en instanties te maken krijgen, dat zegt wethouder Isabelle Diks.

nieuws

OOG doet onderzoek naar armoede in Groningen

Omroep Organisatie Groningen (OOG) doet dit jaar onderzoek naar armoede in de gemeente Groningen. De omroep gaat onder andere onderzoeken hoe het kan dat Groningen hoog in de ranglijst van steden met armoede staat, wat…

nieuws

SP Groningen werkt aan belangenorganisatie voor mensen met laag inkomen

SP Groningen is bezig een belangenorganisatie op te zetten die opkomt voor bijstandsgerechtigden en werkzoekenden. Deze groep wordt volgens de partij te weinig betrokken bij het armoedebeleid van de gemeente. Daarom zal de organisatie bestaan…

nieuws

Bezuinigingen op Stadjerspas vallen verkeerd

De Cliëntenraad Werk & Inkomen heeft meerdere verontwaardigde reacties gekregen over de recente bezuinigingen bij de Stadjerspas.

nieuws

SP wil uitbreiding van armoedebeleid in Groningen

Het armoedebeleid van de gemeente Groningen moet verder uitgebreid worden. Dat zegt de SP in de stad, naar aanleiding van de behandeling van het nieuwe armoedebeleid.

nieuws

SP: beter armoedebeleid nodig

De SP dient volgende week tijdens de begrotingsbehandeling twee voorstellen in om het Groningse armoedebeleid te verbeteren. Het geld moet uit de reservepot komen.

nieuws

Veel klanten GKB krijgen belastinggeld terug

Van bijna honderd klanten van de GKB zijn bij een pilot de belastingzaken tot vijf jaar terug onderzocht. Bijna de helft bleek geld terug te krijgen. Dat meldt de gemeente Groningen.

nieuws

Haren bezuinigt niet op armoedebeleid

De gemeente Haren gaat niet bezuinigen op het armoedebeleid. Dat werd maandagavond besloten op de gemeenteraadsvergadering waar de perspectiefnota 2017 behandeld werd.

nieuws

Miljoenen per jaar voor armoedbeleid

Het Stadsbestuur gaat ruim 14 miljoen euro per jaar investeren in armoedebeleid. Het college vindt de aanpak van armoede best succesvol, maar wil meer ruimte geven aan nieuwe initiatieven.

nieuws

D66: investeer in diploma en baan

D66 wil dat het extra budget dat de gemeente van het rijk voor armoedebestrijding gekregen heeft, naar het onderwijs en werkgelegenheid gaat. Volgens de partij zijn een diploma en een baan de beste garantie voor…

F
U
R