Bezuinigingen op Stadjerspas vallen verkeerd

nieuws

De Cliëntenraad Werk & Inkomen heeft meerdere verontwaardigde reacties gekregen over de recente bezuinigingen bij de Stadjerspas.

De houders van de pas kregen op 27 december een nieuwsbrief rond het armoedebeleid. Daaruit blijkt dat de gemeente het leven van mensen met een krappe beurs wil verlichten. In de brief staat ook te lezen dat het aanbod van de Stadjerspas flink is afgenomen. De korting van 20 euro op sport- en hobbyverenigingen en buurtcentra, het gratis museumbezoek en de museumjaarkaart komt te vervallen.

De Cliëntenraad vindt het onbegrijpelijk dat het college de stadjerspashouders de toegang tot sport en cultuur bemoeilijkt. Bovendien is hierdoor de samenwerking met meer dan honderd maatschappelijke instellingen opgezegd. De Cliëntenraad adviseert het college de vervallen aanbiedingen snel weer in te voeren.

Deel dit artikel: