SP: beter armoedebeleid nodig

nieuws

De SP dient volgende week tijdens de begrotingsbehandeling twee voorstellen in om het Groningse armoedebeleid te verbeteren. Het geld moet uit de reservepot komen.

Het eerste is een voorstel om Stadjers die langdurig van een bijstandsuitkering moeten rondkomen, de inkomenstoeslag eerder te verstrekken. Verder moeten diezelfde Stadjers eerder in aanmerking komen voor volledige kwijtschelding van de afvalstoffenheffing.

Volgens de SP leeft een derde van alle stad-Groningse bijstandsgerechtigden al drie jaar in armoede. Zij hebben geen perspectief op werk en meer inkomen. De SP zegt de financiële ruimte voor de plannen gevonden te hebben in de reserves, want daar zit komend jaar 10 miljoen meer in dan nodig. In plaats van geld op te potten, kan het beter uitgegeven worden aan steun aan langdurige minima.