OOG doet onderzoek naar armoede in Groningen

nieuws

Omroep Organisatie Groningen (OOG) doet dit jaar onderzoek naar armoede in de gemeente Groningen. De omroep gaat onder andere onderzoeken hoe het kan dat Groningen hoog in de ranglijst van steden met armoede staat, wat het is om in armoede te leven en waarom het maar niet lukt om mensen uit armoede te halen.

In de stad Groningen groeit één op de zes kinderen op in armoede, bijna twee keer zo veel als het landelijke gemiddelde. Groningen staat al jaren derde op de ranglijst van steden waar armoede het meeste voorkomt. Alleen in Rotterdam en Amsterdam leven meer mensen in armoede dan in Groningen.

Meer mensen langdurig in armoede

Klaas Kloosterman, onderzoeker bij de gemeente Groningen, doet al jaren onderzoek naar armoede in Groningen. “In Groningen zien we dat ongeveer 17 procent van de huishoudens moet rondkomen van een minimuminkomen. Dat is best wel veel”, zegt Kloosterman.

De afgelopen jaren is het aantal huishoudens dat in armoede leeft iets gedaald, vertelt Kloosterman. “Wel zien we een toename in de groep mensen die vier jaar of langer van een minimuminkomen moeten rondkomen”, aldus Kloosterman.

De gemeente heeft een aardig beeld van armoede, maar weet nog niet alles. “We hebben een vrij goed beeld van hoe het zit met de aantallen. Hoeveel minima we hebben en vergeleken met andere steden. Maar we weten wat minder hoe het is om in armoede te leven en wat je daaraan zou kunnen of moeten verbeteren”, aldus Kloosterman.

Onderzoek OOG

OOG doet dit jaar onderzoek naar armoede. We gaan onderzoeken waarom Groningen zo hoog in de ranglijst van armoedesteden staat en waarom het maar niet lukt om mensen uit armoede te halen. Ook gaan we kijken naar wat het betekent om in armoede te leven en wie je dan komen helpen.

De naam van het onderzoek is Arm in 050. De komende maanden zullen we op de dossierpagina Arm in 050 op OOGtv.nl verschillende journalistieke producties plaatsen, zoals artikelen, podcasts, video’s en meer. Ook publiceren we regelmatig video’s die meedraaien in de tv-uitzending van OOG.

“We hopen een bijdrage te kunnen leveren. We zullen de armoede nooit helemaal oplossen. Maar het is belangrijk om mensen te informeren over armoede en hen bewust te worden van dit probleem. Daarnaast kunnen bestuurders er baat bij hebben als we op een positief-kritische manier achter dingen komen”, zegt Evert Janse, hoofdredacteur OOG.

Panel

Omdat wij aan het begin van ons onderzoek staan en graag willen weten wat ons publiek weet en denkt over armoede, zetten wij een panel op van mensen die iets over armoede weten. U kunt zich aanmelden voor het panel op oogtv.nl/panelarmoede. Elke tiende aanmelder krijgt een exclusief Gronings zomerpakket.

 

Het onderzoek Arm in 050 wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en de provincie Groningen.

Deel dit artikel: