Miljoenen per jaar voor armoedbeleid

nieuws
foto: Dieuwert Tuinstra

Het Stadsbestuur gaat ruim 14 miljoen euro per jaar investeren in armoedebeleid. Het college vindt de aanpak van armoede best succesvol, maar wil meer ruimte geven aan nieuwe initiatieven.

Speerpunt is het verbinden van mensen en initiatieven, want dat werkt inspirerend, aldus wethouder Mattias Gijsbertsen. Armoede en schulden liggen aan de basis van veel andere welzijnsproblemen als gezondheid, veiligheid en participatie.

De gemeente wil ook de voedselbank meer steunen, delen van de stadjerspas voor een bredere groep beschikbaar maken en meer te doen aan schuldhulpverlening en inkomensondersteuning.

Deel dit artikel: