SP Groningen werkt aan belangenorganisatie voor mensen met laag inkomen

SP Groningen is bezig een belangenorganisatie op te zetten die opkomt voor bijstandsgerechtigden en werkzoekenden. Deze groep wordt volgens de partij te weinig betrokken bij het armoedebeleid van de gemeente. Daarom zal de organisatie bestaan uit mensen met een laag inkomen.

De SP vindt dat het gemeentebestuur te weinig doet aan het oplossen van armoede, achterstellen en het bieden van passend werk voor een goed loon. Met de belangenorganisatie willen zij mensen met een laag inkomen een helpende hand bieden om meer invloed te krijgen op het beleid van de gemeente. Inmiddels hebben al meerdere deelnemers zich aangemeld. Tijdens een oprichtingsbijeenkomst zal de werkwijze worden vastgesteld en wordt er een naam voor de organisatie gekozen. 

Volgens het Sociaal Planbureau Groningen groeit sinds 2016 het aantal huishoudens dat moet rondkomen van een laag inkomen in de provincie. De gemeente Groningen staat er het slechtst voor. Landelijk leeft 8,5% van de minderjarigen in een gezin met een laag inkomen, in Groningen is dit 10,2%.