Geschreven door Arnold Voerman

nieuws

Samsom start campagne in Oosterpark

De Partij van de Arbeid is haar verkiezingscampagne afgelopen zaterdag in de Oosterparkwijk begonnen. Lijsttrekker Diederik Samsom bezocht mogelijke kiezers, die hij opriep met hem samen “het land een andere kant op te helpen duwen”.

nieuws

Inbraken Kostverloren niet uitzonderlijk

Het aantal inbraken in de Groningse wijk Kostverloren en Vinkhuizen wijkt niet af van de omvang ervan in vorige jaren. Dat zegt wethouder Frank de Vries.

nieuws

PvdA wil vrijwilligers inzetten bij bezuinigingen

De PvdA in de Groningse gemeenteraad wil de nadruk leggen op vrijwilligerswerk om de omvangrijke bezuinigingen die Groningen moet doorvoeren tegen te gaan. De partij komt met een motie waarin de PvdA uitkeringsgerechtigden massaal wil…

nieuws

SP en GroenLinks willen verschillend bezuinigen

SP fractievoorzitter Eelco Eikenaar bij de bespreking van de Voorjaarsnota, nog eens met nadruk op gewezen, dat de sociale voorzieningen in Groningen in haar volle omvang in stand moeten blijven. Als de bezuiniging van ruim…

nieuws

Aanbesteding Forum zet Raad voor blok

Een deel van de Raadscommissie Financien en Veiligheid voelde zich woensdag voor het blok gezet door de plotselinge aanbesteding van het Groninger Forum. Ruim een uur voor de aanvang van de vergadering kreeg de raad…

nieuws

Plan Stationsgebied krijgt meer vorm

Gedeputeerde Staten nodigen samen met het College van B&W, de gemeenteraad uit. Ze wil de Raadscommissie Ruimte en Wonen over twee weken over de voorlopige plannen voor het stationsgebied inlichten.

nieuws

Nieuwe kelder Vindicat voor bijna miljoen

De aanbesteding van het nieuwe Vindicat op de Grote Markt gaat deze week van start. Donderdag vergadert het corps van de studentenvereniging erover. De aanbesteding komt op de agenda van de Gemeenteraad als die op…

nieuws

Dakterras Forum krijgt de wind mee

Op het dakterras van het toekomstige Forum kunnen bezoekers straks neerstrijken zonder last te hebben van de wind. Onderzoek van het windklimaat rond het Forum door ingenieursbureau Peutz wijst dit uit.

nieuws

Meerderheid voor uitbreiding koopzondagen

Een meerderheid in de gemeenteraad is voorstander van het plan om het aantal koopzondagen in de stad met vier uit te breiden. Daarnaast voelt de raad er in meerderheid ook voor om supermarkten dan toe…

nieuws

Vergoeding vrijwilligers moet verdwijnen

SP en Stadspartij hebben dinsdag in de Raadscommissie Werk en Inkomen aan de bel getrokken over de onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk. Binnenkort mogen er geen vergoedingen meer voor vrijwilligerswerk gegeven worden.

nieuws

Raad wil haast met hulp voor arme kinderen

In de Raadscommissie Werk en Inkomen bleek dinsdsdag, dat de raadsfracties vaart willen in de tegemoetkoming van kinderen in arme omstandigheden.Het College van B en W wil pas in november de Kadernota voor het armoedebeleid…

nieuws

Bedrijventerreinen veranderen van bestemming

Van de totale hoeveelheid oppervlakte bedrijfsruimte, 300 ha, die de gemeente Groningen ongebruikt in bezit heeft, gaat 100 ha van bestemming veranderen. De vraag naar bedrijfsterreinen door het bedrijfsleven is vanwege de economische crisis al…

F
U
R