SP en GroenLinks willen verschillend bezuinigen

nieuws

SP fractievoorzitter Eelco Eikenaar bij de bespreking van de Voorjaarsnota, nog eens met nadruk op gewezen, dat de sociale voorzieningen in Groningen in haar volle omvang in stand moeten blijven. Als de bezuiniging van ruim 80 miljoen niet gehaald kan worden, moet gesneden worden in grote projecten. Dan komt de tram als eerste in beeld volgens Eikenaar.

Matthias Gijsbrechtsen van GroenLinks vindt , dat de grote reserves in het gemeentelijke weerstandsvermogen, deels moeten worden aangewend om over 5 jaar nog sociale voorzieningen in stand te houden. Hij roept de Raad op om te blijven investeren in de grote projecten. Dit om op termijn stilstand in de stad te voorkomen.

Volgens GroenLinks liggen er honderden miljoenen in de regio klaar, en die moet Groningen, samen met de provincie, voor de toekomst inzetten.