Raad wil haast met hulp voor arme kinderen

nieuws
Foto: flickr.com/photos/wwworks/

In de Raadscommissie Werk en Inkomen bleek dinsdsdag, dat de raadsfracties vaart willen in de tegemoetkoming van kinderen in arme omstandigheden.Het College van B en W wil pas in november de Kadernota voor het armoedebeleid bespreken. De voltallige commissie bespreekt die het liefst nog voor de vakantie.

Voor de VVD zijn er twee kernpunten in het armoedebeleid: de armoedebestrijding onder kinderen en daarnaast de schuldhulpverlening. D66 wil een jeugdcultuurfonds voor kinderen in arme gezinnen en de SP vraagt in een motie een forse uitbreiding van voorzieningen voor de kinderen in deze doelgroep.