Berichten met de tag ‘Stadspartij’

nieuws

‘Groningen onlosmakelijk verbonden met paardensport’

De fracties van de PVV, Stadspartij, VVD en 100% Groningen dienen woensdag een motie in waarmee zij de gemeenteraad verzoeken zich uit te spreken dat Groningen onlosmakelijk verbonden is met de paardensport. De motie gaat…

nieuws

VVD en Stadspartij: geen verdere verhoging van lasten

De VVD en de Stadspartij willen geen verdere verhoging van lasten voor de burgers. Een motie daarover komt deze woensdag aan de orde.

nieuws

PVV en Stadspartij eisen start van bouw brandweerkazerne in Haren

De gemeenteraadsfracties van de PVV en de Stadspartij willen het gemeentebestuur van Groningen aan zijn beloftes houden over een nieuwe brandweerkazerne aan Felland-Noord in Haren. De fracties hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college.

nieuws

Stadspartij wil na 1 juni meer ruimte voor terrassen in Groningen

De Stadspartij zal tijdens het eerstvolgende vragenuurtje van de gemeenteraad en het college van B&W (13 mei) aandringen op het verruimen van de terrassen bij horecagelegenheden in de gemeente Groningen. Deze mogen vanaf 1 juni…

nieuws

Raadsfracties vragen extra steun voor werknemers, ZPP’ers en ondernemers

Verschillende gemeenteraadsfracties hebben maandagavond, middels schriftelijke vragen, een oproep gedaan aan de gemeenteraad voor extra financiële ondersteuning voor werknemers, ZPP’ers en lokale ondernemers tijdens en na de coronacrisis.

nieuws

Stadspartij: ‘Haalt college straks ook standbeeld van Jan Evert Scholten uit Stadspark?’

De Stadpartij is niet blij dat de raad zich nooit heeft kunnen uitspreken over de toekomst van de paardensport in het Stadspark. De Stadspartij zegt alles in het werk te stellen om de drafbaan, een…

nieuws

SP krijgt steun van vier andere partijen voor referendum

Vijf partijen in de Groninger gemeenteraad hebben een voorstel ingediend dat een referendum in de gemeente Groningen moet mogelijk maken. Door de herindeling met Haren en Ten Boer zijn hier nog geen regels voor.

nieuws

Partij voor de Dieren en Stadspartij willen meer invloed op kapbeleid

De Partij voor de Dieren en de Stadspartij zullen deze woensdag bij de gemeenteraadsvergadering samen een voorstel indienen om de raad meer zeggenschap te geven over het kappen van bomen.

nieuws

Raadsfracties: ‘Nooit meer dan veertien ex-verslaafden in Barkmolenstraat’

De Stadspartij en de PVV doen aanstaande woensdag een ‘laatste ultieme politieke poging’ om de omgevingsvergunning aan te laten passen voor de beschermde woningen aan de Barkmolenstraat voor ex-verslaafden. Ze willen dat er slechts veertien…

nieuws

Stadspartij wil besluitvorming over verkeersprojecten uitstellen

De Stadspartij dient aanstaande woensdag een motie in om de discussie en de besluitvorming over de projecten Gerrit Krolbrug, fietsstraat Korreweg en het Oosterhamriktracé, uit te stellen totdat het Verkeerscirculatieplan voor het oostelijk deel van…

nieuws

Stadspartij: skatebaan Haren dreigt te verdwijnen

De raadsfractie van de Stadspartij maakt zich zorgen over de skatebaan bij de Klaverlaan in Haren. De baan is afgekeurd en de Stadspartij vreest dat deze voorziening niet terugkomt.

nieuws

“Kap ruim 90 bomen op Zernike voorkomen”

De Stadspartij en de Partij voor de Dieren willen een spoeddebat om de kap van 92 bomen deze zomer op Zernike Campus te voorkomen.

F
U
R