Vragen over klachten rond jeugdzorg SAMEN

nieuws

De Stadspartij 100% voor Groningen stelt vragen aan het stadsbestuur naar aanleiding van klachten rond de organisatie SAMEN. Dat is een nieuwe organisatie voor basis jeugdhulp.

Sinds begin dit jaar bereikt de raadsfractie een aantal klachten, hulpvragen en signalen van ouders die zich ernstige zorgen maken. De fractie wil niet wachten tot een eerste evaluatie van SAMEN, die pas in het tweede kwartaal plaatsvindt.

“In januari werden kinderen en ouders geconfronteerd met het voldongen feit dat hun huidige hulpverlening stopt overgeheveld wordt naar SAMEN,” aldus fractievoorzitter Amrut Sijbolts: “Ondanks gedane toezeggingen door het college lijkt het erop dat er geen sprake van is dat nieuwe cliënten, die al voor langere tijd op een wachtlijst staan eerst worden benaderd en de noodzakelijke hulpverlening kunnen krijgen.”

Sijbolts vervolgt: “Wij horen ook dat de transitie van de specialistische jeugdhulp en jeugd GGZ-behandeling zijn gestart met onvoldoende personeel om de juiste zorg te verlenen.” Hij hoorde bovendien dat er uitzendpersoneel wordt ingehuurd om de benodigde zorg te verlenen. De fractie maakt zich zorgen, want het gaat hier om kwetsbare jeugd.