Twee raadsfracties pleiten voor jongerenadviesraad

nieuws

Stadspartij 100% voor Groningen en Student en Stad pleiten voor een Jongerenadviesraad. Zij dienen daartoe woensdag een motie in.

De gemeente Groningen omvat meerdere adviesraden, die onder andere de raadsleden van informatie voorzien. In de gemeente wonen relatief erg veel jongeren. Daarom vinden de twee partijen het bijzonder dat er hier geen Jongerenadviesraad bestaat. Zo’n raad kan advies geven over zaken als huisvesting, cultuur en evenementen.

In de motie wordt het College van B&W gevraagd om te onderzoeken op welke beleidsterreinen gevraagd en ongevraagd advies van zo’n raad van toegevoegde waarde kan zijn. Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen: “Dit kan bereikt worden door jongeren van verschillende achtergronden en uit meerdere wijken en dorpen hierbij de betrekken.”