Stadspartij 100% voor Groningen bezorgd over situatie BuurtzorgT

nieuws

De Stadspartij 100% voor Groningen roept het gemeentebestuur op om te bemiddelen tussen BuurtzorgT en diverse zorgverzekeraars.

BuurtzorgT heeft vorige maand een cliëntenstop ingesteld. Dat geldt alleen voor mensen die hun zorg verzekerd hebben bij onder meer Achmea/Zilveren Kruis, De Friesland, FBTO en Interpolis.

“Wij maken ons hier grote zorgen over,” zegt raadslid Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen. “Wij vinden dat iedereen toegang moet hebben tot de zorg die men nodig heeft. Zeker omdat het hier ook gaat om een kwetsbare groep mensen.”

Volgens Menger zorgt de gedwongen cliëntenstop ervoor dat deze mensen op een lange wachtlijst komen te staan bij andere zorgaanbieders. Haar fractie realiseert zich dat de gemeente niet gaat over de bedrijfsvoering van verzekeraars, maar deze zaak raakt wel honderden mensen in onze gemeente.

De wachtlijsten in de zorg, ook voor verwarde personen en mensen die dringend psychische hulp nodig hebben, zijn al veel te lang. Menger stoort zich aan de houding van een aantal verzekeraars en roept het college op, te bemiddelen, en aan te dringen op een onmiddelijke oplossing.