Gemeente deelt zorgen over hoeveelheid geweldsincidenten: “We zien een toename”

nieuws
Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De gemeente deelt de zorgen van Stadspartij 100% voor Groningen over het aantal geweldsincidenten die zich de afgelopen periode hebben voorgedaan. Volgens wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) staat het onderwerp op de agenda van de lokale driehoek.

Raadslid Yaneth Menger had het onderwerp op de kaart gezet: “De afgelopen week worden we keer op keer geconfronteerd met geweldsincidenten in de binnenstad. We maken ons hier zorgen over. Het zal maar je familielid zijn die hier betrokken bij raakt. Wij zijn benieuwd wat het College kan doen en welke mogelijkheden er zijn om in te grijpen.” Qua geweldsincidenten verwijst Menger naar de schietpartij afgelopen zondag op de Rademarkt, een steekpartij vrijdag bij het Stadsstrand en een gewelddadige beroving zondag in Lewenborg.

Maria Martinez-Doubiani (D66): “Welke maatregelen ziet de Stadspartij voor zich?”
De zorgen worden gedeeld door de fractie van D66. Maria Martinez-Doubiani: “Zulke incidenten zijn vreselijk. Wel zijn we benieuwd welke maatregelen de Stadspartij voor zich ziet om dit aan te pakken.” Menger: “Op een gegeven moment kom je op een punt dat je zegt: nu moet het stoppen. De incidenten die gebeuren lijken nu meer regel dan uitzondering. Met elkaar staan we voor de veiligheid van onze inwoners. Het lijkt mij zinvol dat we kijken naar de mogelijkheid om meer cameratoezicht in te zetten of dat er in bepaalde gebieden preventief gefouilleerd kan worden.”

Wethouder Carine Bloemhoff: “Middelengebruik en agressie”
Bloemhoff, die de burgemeester vervangt, is het met Menger eens: “Er heeft zich een aantal heftige geweldsincidenten voorgedaan. De hoeveelheid en de aard baart ons ook zorgen. Er zijn verschillende oorzaken te noemen. Zoals de hoeveelheid mensen is in het uitgaansgebied in combinatie met middelengebruik en de agressie die dit in de hand werkt. Wij vinden dat incidenten niet bij het uitgaansleven horen. Daarom wordt wekelijks met de politie gekeken welke interventies gedaan kunnen worden in relatie tot de incidenten.”

“Periodiek heftige incidenten”
De wethouder vertelt verder: “Daarbij kan het gaan om de opsporing door de politie of de inzet van gesprekken en het opleggen van bestuurlijke maatregelen richting horecaondernemers. Als u zegt dat er sprake is van een structureel ontwrichtend maatschappelijk probleem zien wij dat er periodiek in de gemeente heftige incidenten plaatsvinden. En we zien daarin ook een toename. Om dit aan te pakken wordt ingezet op het opleggen van bestuurlijke maatregelen of het geven van stevige waarschuwingen. Opsporen van strafbare zaken is een taak van de politie en het Openbaar Ministerie. Deze thema’s bepalen met enige regelmaat de agenda van de lokale driehoek.”