Stadspartij vraagt om alternatieven voor Nieuwe Poort

nieuws

Het gemeentebestuur moet met alternatieven komen voor de Nieuwe Poort, het muziekcentrum wat als opvolger moet gaan dienen voor de huidige Oosterpoort. Die oproep zal de raadsfractie van de Stadspartij aanstaande woensdag doen aan het college van B&W.

“We vragen ons af of een nieuw muziekcentrum ruim een kwart miljard zou moeten kosten in vergelijking met andere gerealiseerde en zeer aanverwante bouwprojecten”, aldus raadslid 100% Hans Moerkerk. “Er zijn te veel onzekerheden rondom deze investering. Het nadert de 300 miljoen euro en dit bedrag zou nog ruim kunnen stijgen”.

De fractie wil daarom dat het college zogenaamde quickscans uit laat voeren, als onderzoek naar alternatieven voor het project. “Waarom geen zaal bijbouwen bij de huidige Oosterpoort, of eentje bij Martiniplaza”, besluit Moerkerk. “Ook het liggende renovatieplan voor de Oosterpoort zou nog een opfrisser kunnen krijgen.”

De fractie dient woensdag een motie in bij de gemeenteraad over het voorstel. Maar of er animo is voor een nieuw onderzoek, lijkt sterk de vraag. Een week geleden toonde de grote meerderheid van de raad zich nog groot voorstander van de bouw van de nieuwe poptempel aan de zuidzijde van het hoofdstation. Ook het gestegen kostenplaatje leek voor veel partijen geen groot probleem.

Deel dit artikel: