Berichten met de tag ‘plannen’

nieuws

Krakers: ‘wij vertrekken zodra gemeente met plannen komt voor jeugdsynagoge’

De krakers van de voormalige jeugdsynagoge aan de Folkingedwarsstraat blijven daar zitten totdat de gemeente met plannen komt voor het pand. Dan zullen ze vertrekken, aldus Noa, woordvoerder van de krakers.

nieuws

Cultuurinstellingen uit Stad willen van Niemeyer ‘huis van verbeelding’ maken: ‘Rekenen op meer dan 100.000 bezoekers per jaar’

De voormalige tabaksfabriek van Niemeyer aan de Paterswoldseweg moet de nieuwe culturele hotspot van Groningen gaan worden. Zes culturele instellingen uit Stad hebben een plan gesmeed om het gebouw te vullen met ateliers, werkplaatsen en…

nieuws

Start plannenmakerij Gelkinge- en Oosterstraat

Wethouder Rik van Niejenhuis wil een start maken met de plannenmakerij voor de Gelkinge- en de Oosterstraat.

nieuws

‘Ontwikkel verschillende plannen voor verdere ontwikkeling Meerstad’

De gemeente Groningen moet zich niet richten op één plan voor de verdere ontwikkeling van Meerstad. Dat concludeert de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in een advies voor een milieueffectrapport, waar de gemeente nu mee…

nieuws

‘Gemeente moet overleggen met omwonenden over toekomst Friesestraatweg 137a’

Zeven raadsfracties willen van het gemeentebestuur weten of die samen met omwonenden een goede invulling wil geven aan de locatie Friesestraatweg 137a.

nieuws

Zo moet het nieuwe Floresplein eruit gaan zien

De riolering in de Indische Buurt staat op de planning om eind 2024 te worden vervangen. Dat betekent ook dat de Floresstraat, het Floresplein en woonstraten in de Indische Buurt op de schop gaan. De…

nieuws

Groningen heeft drie miljard euro nodig voor natuur, stikstof, water en klimaat

Voor een verregaande verandering op het gebied van natuurherstel, watervoorziening en verduurzaming van de landbouw heeft de provincie Groningen ongeveer drie miljard euro nodig. Dat maakte het provinciebestuur dinsdagmiddag bekend.

nieuws

Nationale ombudsman en Kinderombudsman: ‘Maatregelenpakket Groningen leidt nu al tot verwarring’

De vijftig maatregelen die het kabinet heeft bedacht om Groningers te helpen, leiden nu al tot verwarring. Dat stellen de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman in een gezamenlijke reactie op het maatregelenpakket voor Groningen, wat…

nieuws

GBB grotendeels tevreden met maatregelenpakket kabinet, wel kritiek op grote rol NPG en gebrek aan zelfreflectie

De Groninger Bodem Beweging kan zich in grote lijnen vinden in de kabinetsreactie op het rapport van de parlemtentaire gaswinningsenquête en het voorgestelde maatregelenpakket. Toch mist de GBB concreetheid en samenhang in de plannen en…

nieuws

Bewoners kunnen bij koffiekar meepraten over plannen Beijum-Oost

De bewoners van Beijum-Oost worden betrokken bij een plan om hun deel van de wijk aantrekkelijker te maken.

nieuws

Stadshavens stap dichterbij: 3.300 woningen, 33.000 vierkante meter voor bedrijven en diensten en groot Havenpark

De plannen voor Stadshavens, de nieuwe wijk rond het Eemskanaal tussen het Damsterdiep en de Sontweg, zijn een stap verder uitgewerkt. De gemeente Groningen, ontwikkelaars en corporaties presenteerden donderdagmiddag nieuwe ontwerpen en kaders voor de…

nieuws

Beheerders Hortus noemen plannen Carex ‘megalomaan’ en ‘een volstrekte illusie’

De plannen van anti-leegstandsorganisatie Carex met de recentelijk door de gemeente aangekocht Hortus en Biotoop in Haren zijn een ‘volstrekte illusie’. Dat laat Jan Poutsma donderdagmiddag weten aan Haren de Krant namens de Stichting Behoud…

F
U
R