Groningen heeft drie miljard euro nodig voor natuur, stikstof, water en klimaat

nieuws
Foto: 👀 Mabel Amber, who will one day via Pixabay

Voor een verregaande verandering op het gebied van natuurherstel, watervoorziening en verduurzaming van de landbouw heeft de provincie Groningen ongeveer drie miljard euro nodig. Dat maakte het provinciebestuur dinsdagmiddag bekend.

Het college van Gedeputeerde Staten stelde dinsdag de stand van zaken vast voor haar opgave rond de Transitie Landelijk Gebied. In het document geeft de provincie aan richting het rijk wat het moet doen om aan haar verplichtingen te voldoen rond de stikstofproblematiek, maar ook de aanpak van watertekorten en het klimaat in het algemeen.

Hoewel het college stelt dat het zichzelf heeft beperkt tot het indienen van een stand-van-zaken document (en dus geen uitgewerkte plannen), denkt de provincie nu al dat het zo’n drie miljard euro nodig heeft om invulling te geven aan haar door het rijk opgelegde taak. De komende maanden gaat de provincie nog in gesprek met inwoners, gemeenten, waterschappen, boeren en natuurorganisaties over de precieze invulling van de plannen.