GBB grotendeels tevreden met maatregelenpakket kabinet, wel kritiek op grote rol NPG en gebrek aan zelfreflectie

nieuws
Foto: Rieks Oijnhausen

De Groninger Bodem Beweging kan zich in grote lijnen vinden in de kabinetsreactie op het rapport van de parlemtentaire gaswinningsenquête en het voorgestelde maatregelenpakket. Toch mist de GBB concreetheid en samenhang in de plannen en is daarnaast kritisch op de grote rol van het NPG en de gebrekkige spiegel die Den Haag zichzelf heeft voorgehouden.

De GBB reageerde maandagochtend officieel op de plannen die het kabinet heeft voor het gaswinningsgebied, na de publicatie van het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen.

De bodembeweging is in grote lijnen tevreden met de inzet van het kabinet. “Zeker op het terrein van schade worden grote en belangrijke stappen gezet”, aldus de belangvereniging voor gaswinningsgedupeerden in de provincie. Maar er is ook kritiek. Volgens de GBB is het grootste gedeelte van de maatregelen te ‘richtinggevend verwoord’ en ontbreekt de samenhang tussen de geplande maatregelen.

‘Onbegrijpelijk dat kabinet negatieve beoordelingen NPG negeert’

Een groot kritiekpunt is de grote rol die het Nationaal Programma Groningen krijgt bij de uitvoering van de zogenaamde ‘Economische Agenda’, de besteding van de geplande 7,5 miljard euro die het bevingsgebied economisch vooruit moeten helpen. “De ervaringen met het NPG zijn in Groningen vooral negatief. De bestuurders van de NPG – provincie en gemeenten – lijken de gelden van de NPG vooral te gebruiken om bestaande lacunes op te vullen en om prestigeobjecten te realiseren.”

De GBB vindt het dan ook vreemd dat juist het NPG een groot mandaat krijgt bij de besteding van het geld voor de economie, terwijl de enquêtecommissie zich ook kritisch uitte richting het instituut. “De GBB vindt het onbegrijpelijk dat het kabinet deze negatieve beoordelingen volledig negeert, en weer kiest voor toekenning van middelen via het NPG.”

Kritiek op reactie Rutte en Tweede Kamer

Daarnaast laakt de GBB het gebrek aan zelfreflectie binnen de kabinetsreactie op het gaswinningsrapport: De Tweede Kamer stemde volgens de bodembeweging te vaak mee met het kabinet als het ging om de bevingsschade en de afhandeling daarvan. “De Tweede Kamer liet steeds het coalitiebelang zwaarder wegen dan de belangen van de Groningers. Inmiddels gaan Groningers niet meer met de bus naar Den Haag om Tweede Kamervergaderingen over de mijnbouw bij te wonen: ze weten dat het zinloos is.”

Ook premier Rutte had langer voor de spiegel moeten staan na de openbaringen in het de gaswinningsenquête, stelt de GBB. ‘Opnieuw bood hij excuses aan. Hij deed het met de gekozen bewoordingen “de machine van de gaswinning denderde maar door’ echter voorkomen alsof het een natuurverschijnsel betrof. Opnieuw negeerde hij zijn eigen inbreng.”