VVD Groningen wil woningmarkt Stad rigoureus op de schop

nieuws
Foto: Johannes Rienks

De woningmarkt in de stad revitaliseren en het groeiende tekort aan woningen aanpakken. De VVD in de gemeenteraad heeft wel een paar ideeën over hoe dat moet. De partij komt dinsdagmiddag met een initiatiefvoorstel met 45 ingrepen, die de woningmarkt in de stad om moeten batterijen.

De VVD wil het bouwproces versnellen door regelgeving te verminderen en goedkeuringen sneller te verlenen. De partij stelt voor om vergunningstermijnen te halveren van acht naar vier weken en meer personeel aan te nemen om de procedures te bespoedigen. Een ‘ja, mits’-aanpak moet daarvoor gaan zorgen.

Ook wil de VVD dat Groningen een ‘welstandsvrije gemeente’ wordt, met uitzondering van monumenten. Dit moet leiden tot snellere vergunningverlening en meer vrijheid voor inwoners bij het ontwerpen van hun woningen.

Opkoopbescherming van tafel, sociale huur kleiner en naar buurgemeenten

Volgens de VVD werkt de opkoopbescherming, zoals deze eind 2021 werd ingevoerd om huizen in gewilde gebieden niet te laten opkopen door investeerders om ze te verhuren, niet naar behoren. De regel moet volgens de partij in sommige delen van de gemeente van tafel en de gemeente moet hier ook weer omzettingsvergunningen gaan uitgeven, zodat er panden kunnen worden opgedeeld in meerdere woonruimtes.

Huurders van sociale woningen moeten, met een financiële stok en een wortel, richting kleinere, passende woningen gedirigeerd worden. Daar komt bij dat de partij kijkt naar andere gemeenten in de buurt voor de bouw van meer sociale huurwoningen. Het aandeel is daar relatief klein. Als hier meer sociale huurwoningen bijkomen, hoeven in nieuwe Groningse wijken minder sociale huurwoningen gebouwd te worden.

Meer plek voor allerlei soorten bewoners: VVD wil ‘de hoogte in’, onder meer met ‘expatflat’

De gemeente moet meer inzetten op ouderenwoningen, mantelzorgwoningen en zogenaamde ‘kangoeroewoningen’ (twee woningen naast elkaar voor mantelzorger en zorgbehoevende), vindt de VVD. De partij introduceert ook een seniorenmakelaar om 55-plussers te helpen bij het vinden van geschikte woningen. Ook moeten de plannen zorgen voor woningbouw voor verschillende bevolkingsgroepen, waaronder starters, gezinnen en expats. Voor die laatste groep bewoners wil de VVD zelfs een aparte flat gaan bouwen. Verder wil de VVD de hoogte in met woningbouw, oude gebouwen vaker ombouwen naar nieuwe huizen en meer flexwoningen.