Bewoners kunnen bij koffiekar meepraten over plannen Beijum-Oost

nieuws
Google streetview

De bewoners van Beijum-Oost worden betrokken bij een plan om hun deel van de wijk aantrekkelijker te maken.

Dat gebeurt met de woningbouwcorporaties Nijestee, de Huismeesters en Patrimonium en gebiedsontwikkelaar Synchroon en het WIJ-team.

Daarvoor rijdt er volgende week een koffiekar door de wijk waar bewoners met ideeën kunnen komen. Die staat dinsdag aan plein Oost (19.00 tot 21.00 uur), woensdag aan de Wibenaheerd (16.00-18.00 uur) en donderdag aan de Heerdstee (19.00-21.00 uur). De maandag daarna rijdt de kar nog een keer langs alle locaties.

Voor de zomer moet er een eerste ontwerp voor Beijum-Oost liggen. Rond die tijd komt er ook een bewonersbijeenkomst.

Er wordt ook met bewoners en ondernemers gesproken om winkelplein West te verbeteren.