Nationale ombudsman en Kinderombudsman: ‘Maatregelenpakket Groningen leidt nu al tot verwarring’

nieuws

De vijftig maatregelen die het kabinet heeft bedacht om Groningers te helpen, leiden nu al tot verwarring. Dat stellen de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman in een gezamenlijke reactie op het maatregelenpakket voor Groningen, wat eind april werd gepresenteerd.

De aangekondigde maatregelen roepen nu al vragen op bij burgers, aldus nationale ombudsman Reinier van Zutphen: “De overheid moet goed snappen dat zo’n aankondiging van nieuwe maatregelen direct tot onzekerheid leidt. Burgers vragen zich af wat verstandig is om nu te doen. Het is onduidelijk wat de maatregelen betekenen voor hun eigen situatie en wat het effect is op lopende (juridische) procedures. Ook willen zij weten wanneer nieuwe regelingen gaan gelden.”

In de aanloop naar het debat in de Tweede Kamer over de kabinetsreactie op het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie vragen de ombudsmannen aan de Kamer om betrouwbaar en duidelijk te zijn. Daarnaast roepen zij op, verantwoordelijkheid te nemen en te houden. Van Zutphen: “De overheid kan met de aankondiging van maatregelen geen tijd kopen. Ze moet doorpakken. Het is tijd voor de burger.”

In een brief aan de Tweede Kamer vragen de ombudsmannen ook om extra aandacht voor kinderen binnen de kabinetsplannen: “Er is ook een schuld in veroorzaakte angst, spanning en verloren ontwikkelingsmogelijkheden en tijd. Tijd die ouders aan en met hun kinderen hadden kunnen besteden, in plaats van aan het doornemen van het zoveelste rapport of bezwaar. (..) De overheid moet een heldere toekomstvisie hebben over kinderen. Daarin moet staan wat zij nu en in de toekomst nodig hebben om een goede jeugd te beleven en zich te kunnen ontplooien en ontwikkelen.”