‘Ontwikkel verschillende plannen voor verdere ontwikkeling Meerstad’

nieuws
Foto: Koos Boertjens (noordinbeeld.nl)

De gemeente Groningen moet zich niet richten op één plan voor de verdere ontwikkeling van Meerstad. Dat concludeert de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in een advies voor een milieueffectrapport, waar de gemeente nu mee aan de slag voor de toekomstige ontwikkeling van de wijk.

De gemeente Groningen maakte een jaar geleden bekend dat het masterplan uit 2005 voor Meerstad wil actualiseren. De gemeente wil ongeveer zesduizend woningen toevoegen in het gebied met bijbehorende voorzieningen, zoals winkels. Ten opzichte van de huidige situatie wordt ook het Woldmeer met 165 hectare vergroot en moet er 75 hectare bedrijventerrein gaan komen. Daarnaast heeft de gemeente ambities voor onder andere water, natuur, mobiliteit, duurzaamheid en gezondheid.

Maar volgens de Commissie m.e.r. zijn er sinds 2005, toen het oude ‘masterplan’ werd gemaakt, nieuwe inzichten gekomen in bijvoorbeeld de omgang met water en duurzaamheid. Ook zijn de maatschappelijke prioriteiten verschoven, aldus de commissie. Daarom ziet de commissie graag dat de gemeente zich niet vastpint op één plan, maar dat er vanuit de thema’s waterberging, grondverzet en energieopwekking verschillende mogelijkheden voor de volgende fase van de ontwikkeling van Meerstad worden uitgewerkt.

“Door de gevolgen voor het milieu en de leefomgeving van deze mogelijkheden te onderzoeken, komen spanningsvelden in beeld vanuit de verschillende thema’s”, schrijf de commissie. “Zo heeft waterberging een negatief effect op waterkwaliteit, natuur en recreatie. Met het ontwikkelen en onderzoeken van meerdere mogelijkheden kunnen daardoor onderbouwde keuzes worden gemaakt over de volgende fase van de ontwikkeling van Meerstad.”