Berichten met de tag ‘internationale studenten’

oogochtendshow

Geschiedenislessen voor internationale studenten

Geschiedenisstudenten Jurjen Abbes en Ilse Engels geven een keer per maand geschiedenisles speciaal voor internationale studenten. Ze kwamen op het idee toen ze ontdekten dat hun internationale vrienden weinig wisten van de Nederlandse geschiedenis. Ilse…

nieuws

Hogescholen gaan aantallen internationale studenten te beteugelen; Hanze wil Nederlandse taalvaardigheid verplicht stellen

In navolging van de universiteiten nemen ook de Nederlandse hogescholen maatregelen om het aantal internationale studenten te beteugelen. Ook de Hanzehogeschool doet dat en gaat zelfs een aantal stappen verder dan in de voorgestelde afspraken…

nieuws

Stadjer Hein schrijft herkenbaar nummer over internationale studenten op een kleine fiets

Elke Stadjer herkent het wel: de internationale student op de kleine fiets. Ze hebben geen fietsexamen afgelegd in groep 7 en dat is helaas vaak te zien. Ze fietsen nogal losbandiger door de straten. De…

nieuws

Universiteitenkoepel: ‘Groei instroom internationale bachelorstudenten gestopt’

Het aantal internationale studenten wat het afgelopen jaar begonnen is met een opleiding aan een Nederlandse universiteit is nagenoeg gelijk gebleven in vergelijking met een jaar eerder.

nieuws

Roep om rem op internationale studenten lijkt nog niet te werken; aantal internationale studenten neemt opnieuw toe

De oproep van (inmiddels demissionair) minister Dijkgraaf van Onderwijs richting universiteiten om de werving van internationale studenten te stoppen lijkt dit studiejaar nog geen vruchten te hebben afgeworpen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ziet ook dit…

nieuws

Vragen over uitbuiting internationale studenten in horeca en bij fietskoeriers

Diverse politieke partijen in Groningen stellen vragen aan het stadsbestuur over de werkomstandigheden van internationale studenten in vooral de horeca en bij fietskoeriers.

nieuws

SP in gemeenteraad pleit voor tijdelijke stop internationale studenten

De fractie van de SP in de Groningse gemeenteraad pleit voor een tijdelijke stop van de groei van het aantal internationale studenten. De partij heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur.

nieuws

NHL Steden Hogeschool mist nuance bij wervingsverbod internationale studenten

Hbo-instelling NHL Steden mist de nuance in het voornemen van de Tweede Kamer voor een wervingsverbod op internationale studenten. Volgens de hogeschool sluit een verbod niet aan bij de ambities van de noordelijke regio, waar…

nieuws

Tweede Kamer wil stop op werven internationale studenten

Universiteiten en hogescholen moeten stoppen met het actief werven van studenten uit het buitenland. Dat vindt de Tweede Kamer die een wervingsverbod in wil gaan voeren.

nieuws

Huisvesting voor 400 internationale studenten op Zernike campus

Op de Zernike Campus komt huisvesting voor 400 internationale studenten. Dat zijn de gemeente, RUG, Hanzehogeschool en SSH overeengekomen.

nieuws

ChristenUnie wil af van ‘Dutch only’ huurbazen in Stad

De gemeente Groningen moet actief beleid gaan voeren om huurbazen ervan te weerhouden om expliciet geen internationale studenten toe te laten in studentenkamers of -studio’s.

nieuws

“Heel mooi dat er stappen worden gezet om internationals naar de stembus te krijgen”

Mooi dat er stappen worden gezet om internationale studenten naar de stembus te krijgen, maar spectrum breed is er nog veel werk te doen. Dat zegt raadslid Justine Jones van GroenLinks woensdagavond.

F
U
R