Roep om rem op internationale studenten lijkt nog niet te werken; aantal internationale studenten neemt opnieuw toe

nieuws

De oproep van (inmiddels demissionair) minister Dijkgraaf van Onderwijs richting universiteiten om de werving van internationale studenten te stoppen lijkt dit studiejaar nog geen vruchten te hebben afgeworpen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ziet ook dit jaar een stijging in het aantal internationale studenten dat naar Nederland komt.

Volgens de IND zijn er dit jaar (tussen juli vorig jaar en dezelfde maand dit jaar) 17.870 aanvragen voor een verblijfsvergunning studie ontvangen, ongeveer 1.200 meer dan in dezelfde periode in 2022. Deze stijging van ruim zeven procent is wel iets lager dan die van vorig jaar. Toen nam het aantal nieuwe aanvragen van internationale studenten met ruim 1.600 studenten toe. De IND kent alleen dergelijke verblijfsvergunningen toe als onderwijsinstellingen de studenten refereert.

China, India, de Verenigde Staten, Turkije en Indonesië zijn de landen waar de meeste internationale studenten van buiten de EU vandaan komen. De IND weet vrijwel zeker dat de ruim zeventienduizend nog niet de laatste zullen zijn voor het komende studiejaar. Kort voor de jaarwisseling komt nog een aantal duizenden studenten van buiten de EU naar Nederland, omdat ze later instromen. Vorig jaar besliste de IND 22.000 keer over aanvragen van studenten, ongeveer 21 procent van alle reguliere beslissingen (geen asielaanvragen dus).

De stijging van het aantal nieuwe aanvragen van internationale studenten is weliswaar iets lager dan vorig jaar, maar lijkt in te druisen tegen de maatregelen en oproepen die minister Dijkgraaf het afgelopen jaar invoerde om de instroom van internationals tegen te gaan in het onderwijs. Zo riep Dijkgraaf onderwijsinstellingen op te stoppen met wervingscampagnes voor internationals, moeten nieuwe en bestaande opleidingen die in het Engels willen gaan lesgeven toestemming vragen aan het ministerie en kondigde minister maatregelen aan die het aantal internationals op een onderwijsinstellingen moeten kunnen beperken.

De IND organiseert dit jaar voor de tweede keer centrale uitreikmomenten van verblijfsvergunningen, om te zorgen dat studenten op tijd hun verblijfsdocument in bezit hebben. Maar studenten van onderwijsinstellingen in Groningen hoeven niet naar Utrecht te komen, zij krijgen hun verblijfsdocument in de regio uitgereikt.