SP in gemeenteraad pleit voor tijdelijke stop internationale studenten

nieuws

De fractie van de SP in de Groningse gemeenteraad pleit voor een tijdelijke stop van de groei van het aantal internationale studenten. De partij heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur.

Volgens de SP is de tijdelijke stop nodig omdat de jaarlijkse toename van het aantal internationale studenten de volkshuisvestingproblemen in de gemeente verergeren. De woningnood en de druk op de volkshuisvesting is ook dermate groot dat er volgens de partij scherpe keuzes gemaakt moeten worden. Fractievoorzitter Jimmy Dijk: “Naast de reguliere toename van het aantal inwoners, heeft de gemeente ook te maken met de opvang van vluchtelingen, het huisvesten van statushouders, kenniswerkers en arbeidsmigranten. We hebben al een groot woningtekort. Voor de SP is het helder. We vangen mensen op die vluchten voor oorlog, geweld en armoede en we reguleren de migratie die kennis en economische belangen tot doel heeft.”

De SP vindt dat de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen meer oog moeten hebben voor de maatschappelijke problemen die het aantrekken van meer internationale studenten veroorzaken. Daarnaast vindt de fractie dat zij niet verder in moeten zetten op het verdienmodel van meer internationale studenten, maar samen met de gemeente Groningen moeten pleiten voor meer middelen om goed onderwijs te kunnen geven.