NHL Steden Hogeschool mist nuance bij wervingsverbod internationale studenten

nieuws
Foto via Google Maps - Streetview

Hbo-instelling NHL Steden mist de nuance in het voornemen van de Tweede Kamer voor een wervingsverbod op internationale studenten. Volgens de hogeschool sluit een verbod niet aan bij de ambities van de noordelijke regio, waar internationalisering juist van groot belang is.

“Het aantrekken van internationale studenten levert een actieve bijdrage aan de krapte op de arbeidsmarkt. Er is veel vraag naar personeel en de huidige arbeidsmarkt zorgt ervoor dat een deel van de internationale studenten in de regio blijft en vacatures invult. Wij spelen als onderwijsinstelling een grote rol in deze regio”, vertelt voorzitter Erica Schaper van NHL Stenden, waarbij men in Groningen vestigingen heeft aan de Eemsgolaan en de Phebensstraat.

Problemen op gebied van huisvesting
De Tweede Kamer oppert echter wel om een verbod in te stellen op het actief werven van studenten uit het buitenland. Met het verbod hoopt de Kamer de toestroom te temperen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat nu veertig procent van de eerstejaars niet uit Nederland komt. Door deze toestroom ontstaan er grote problemen op het gebied van huisvesting en overvolle collegezalen.

“Belangrijke rol in ontwikkeling vitale regio”
NHL Stenden erkent deze problemen, maar ervaart de problematiek in mindere mate: “Internationale samenwerkingen en buitenlandse studenten spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de vitale regio. Bovendien dragen internationale studenten bij aan de interculturele ervaring en ontwikkeling van nationale studenten.”

Of het wervingsverbod er ook komt, wordt in februari duidelijk, wanneer minister Robbert Dijkgraaf (D66) van Onderwijs met een plan gaat komen.