Huisvesting voor 400 internationale studenten op Zernike campus

Op de Zernike Campus komt huisvesting voor 400 internationale studenten. Dat zijn de gemeente, RUG, Hanzehogeschool en SSH overeengekomen.

Het gaat om tijdelijke huisvesting voor een periode van tien jaar. Het doel is, om op korte termijn het aanbod van huisvesting voor internationale studenten te vergroten. “Ook willen wij een oplossing bieden voor de jaarlijkse piekopvang,” zegt wethouder Rik van Niejenhuis.

Met de SSH is daarom afgesproken dat er tijdens de periode van de piekopvang vanaf september ‘dubbele kamers’ mogelijk zijn. Daardoor zijn er dan tijdelijk 400 extra plekken beschikbaar. Het streven is dat de eenheden vanaf 1 september volgend jaar bewoonbaar zijn.

De locatie bevindt zich ter hoogte van het Zernike Park en de Koegangen. Er wordt ook gezorgd voor een prettige leefomgeving voor de bewoners. De gemeente zegt zich ook te blijven inzetten om vanaf 2025 permanente woningbouw toe te voegen op Zernike, voor internationale en Nederlandse studenten, werknemers van de RUG en Hanze, en mogelijk expats.