Wethouder wil mbo-studenten volgend jaar toegang geven tot KEI-week

nieuws
Foto: Anneloes Struik

Mbo-studenten moeten volgend jaar toegang krijgen tot de KEI-week. Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) van Onderwijs wil zich hier sterk voor gaan maken.

Bloemhoff reageerde daarmee op vragen van raadslid Rozemarijn Gierkink van de PvdA. “In Groningen studeren ongeveer 30.000 mbo-studenten”, vertelt Gierkink. “Studenten die nu aan een mbo-opleiding beginnen zijn op dit moment uitgesloten van deelname aan de KEI-week. Wij vinden dat dit anders moet. Een eerstejaars mbo-student zou dezelfde mogelijkheden moeten hebben als een hbo- en wo-student. Uit cijfers van JOB, de landelijke organisatie die mbo-studenten vertegenwoordigt, blijkt ook dat 59% van de mbo-studenten graag mee wil doen aan een introductieweek. Wij zijn benieuwd welke kansen er hiervoor zijn.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “De gemeente gaat hier toch niet over?”
De introductie kan direct op een scherpe vraag rekenen van fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz van de VVD. “Maar de KEI-week wordt toch georganiseerd voor en door studenten? De gemeente Groningen gaat hier toch niet over?” Gierkink: “Nee, dat is zo. Maar de gemeente heeft wel een belangrijke vinger in de pap. Het is niet zo dat ik met deze vragen wil bewerkstellingen dat we als gemeente op gaan roepen van KEI-week zo moet het gebeuren, maar dat we in gesprek gaan.”

Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA): “Ik krijg veel vragen van mbo-studenten”
Wethouder Bloemhoff: “Ik vind het een terecht punt. Het mbo is gelijkwaardig aan hbo en wo. Als gemeentebestuur vinden we het ook heel belangrijk dat mbo-studenten volwaardig deel kunnen nemen aan het studentenleven. Ik krijg hier ook vragen over. Afgelopen zomer heb ik met mbo-studenten gesproken, en uit die gesprekken blijkt dat zij zich niet volwaardig student voelen. Ze vragen zich ook af waarom ze niet mee mogen doen aan de KEI-week. Dat leeft bij heel veel studenten.”

“In gesprek gaan”
Bloemhoff: “Om wat achtergrond te schetsen. In het Akkoord van Groningen werken we samen met mbo, hbo en wo. Dat was heel lang niet het geval, maar nog niet zo lang geleden is het mbo hier aan toegevoegd. Dat heeft een hele goede samenwerking opgeleverd, met heel mooie dwarsverbanden die zijn ontstaan. Wat betreft de KEI-week, ik wil dat heel graag gaan bespreken. In het verleden zijn hier overigens ook gesprekken over geweest. Toen was het argument dat de capaciteit te beperkt was. Toen is het afgeketst. Het had te maken met de maximale aantallen die mogelijk zijn bij evenementen. Het is goed om de komende tijd in gesprek te gaan, om samen te werken, en om te kijken of het mbo deel kan nemen aan de KEI-week.”

Mirjam Gietema (D66): “Ook de introductie bij de Aclo is alleen voor hbo- en wo-studenten”
Raadslid Mirjam Gietema van D66: “Als fractie sluiten wij ons aan bij de PvdA, dat het heel belangrijk is dat mbo-studenten volwaardig deel kunnen nemen aan het studentenleven. Ik denk ook dat de woorden van de wethouder een heel mooi gebaar zijn. Maar het gaat uiteraard verder. Als we kijken naar de introductie van de Aclo, dan is deze alleen toegankelijk voor hbo- en wo-studenten. Ook in het uitgaansleven speelt dit probleem. Is er ook niet een rol weggelegd voor ondernemers en de nachtcultuur om dit te onderstrepen?”

Bloemhoff: “laten we beginnen met de KEI-week”
Bloemhoff: “Dat lijkt me wel, ja. Discriminatie kunnen we niet toestaan. Maar ik denk dat het belangrijk is om ons eerst te focussen op de KEI-week. Het lijkt me een mooie symbolische start om de KEI-week van volgend jaar ook open te stellen voor mbo-studenten.”

Deel dit artikel: