Berichten met de tag ‘rekenkamer’

nieuws

Rekenkamer: ‘Provinciebestuur laat Staten niet goed zien hoe NOM zich nuttig maakt

Statenleden in Groningen, Friesland en Drenthe zijn te vaak overgeleverd aan externe informatiebronnen om inzicht te krijgen in de effecten van het werk van de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM). Tot die conclusie komt…

nieuws

Rekenkamer Groningen onderzoekt Meldpunt Overlast en Zorg na klachten bij ombudsman

De Rekenkamer Groningen gaat onderzoek doen naar het gemeentelijke Meldpunt Overlast en Zorg (MOZ). Dat doet de rekenkamer van de gemeente, omdat de ombudsman Groningen signalen krijgt dat meldingen bij het MOZ niet altijd voor…

nieuws

Rekenkamer: verwerving subsidies door gemeente kan beter

De gemeente Groningen moet gerichte keuzes maken in de manier waarop zij zich inspant om subsidies te verwerven. Dat is de aanbeveling van de Rekenkamer.

nieuws

Rekenkamer gaat onderzoek doen naar VRIJDAG

De Rekenkamer van de gemeente Groningen gaat onderzoek doen naar kunstencentrum VRIJDAG. Dat maakte Peter Kommerij, secretaris van de Rekenkamer, dinsdagochtend bekend.

nieuws

Partij voor de Dieren wil opheldering over inspectiediensten

De Partij voor de Dieren wil weten of de informatieuitwisseling van gegevens voor het verlenen van vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) van BRZO bedrijven in Groningen op orde is.

nieuws

Rekenkamer: ‘Raad moet doelen voor WMO-taken beter in het oog houden’

De gemeenteraad van Groningen moet zich meer richten op wat er wordt bereikt, binnen de WMO-taken die ze heeft. Dat schrijft de Rekenkamer maandag in een advies aan de raad.

nieuws

Doelen van nieuw beschermingsbewind worden nog niet gehaald

Er is vertraging opgetreden in het beschermingsbewind, met name voor mensen met problematische schulden. Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer van de gemeente Groningen.

nieuws

Rekenkamers Stad en provincies gaan politieke rol bij Ring-Zuid samen onderzoeken

De Noordelijke Rekenkamer en de rekenkamer van de gemeente Groningen gaan het onderzoek naar de rol van de politiek bij de zuidelijke ringweg van Groningen samen uitvoeren.

nieuws

Onderzoek Rekenkamer: ‘Haalt gemeente genoeg subsidie binnen en wordt het goed besteed?’

De Rekenkamer Groningen gaat onderzoek doen naar subsidieverwerving door de gemeente.

nieuws

Gemeentelijke Rekenkamer doet onderzoek naar beschermingsbewind

De gemeentelijke Rekenkamer gaat onderzoek doen naar het gemeentelijk beschermingsbewind. De instantie wil onderzoeken of de door het gemeentebestuur voorgenomen overname daarvan niet te veel invloed heeft op de ondersteuning.

nieuws

‘Kappen bomen lijkt tegenstrijdig met streven naar uitbreiding aantal bomen’

De Rekenkamercommissie heeft haar onderzoek naar het gemeentelijk kapbeleid gepubliceerd. De Werkgroep Bomen Groningen reageert gematigd positief.

nieuws

Onderzoek naar SOZAWE en Meerstad

De rekenkamercommissie van de gemeente Groningen gaat onderzoek doen naar de reorganisatie van de dienst SOZAWE en mogelijk naar de informatievoorziening rond Meerstad.

F
U
R