Partij voor de Dieren wil opheldering over inspectiediensten

nieuws

De Partij voor de Dieren wil weten of de informatieuitwisseling van gegevens voor het verlenen van vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) van BRZO bedrijven in Groningen op orde is.

In het recente rapport `Een onzichtbaar probleem` van de Algemene Rekenkamer is namelijk gebleken dat het niet duidelijk is of de Omgevingsdienst Groningen voldoet aan de wettelijke plicht om informatie met derden te delen. De Omgevingsdienst voert controle uit op BRZO bedrijven als afvalverwerkers, chemische bedrijven en gevaarlijke stoffen.

Raadslid Terence van Zoelen zegt: ‘Het is zorgwekkend dat de rekenkamer de vraag opwerpt of omgevingsdiensten aan hun wettelijke plicht hebben voldaan. En de omgevingsdienst die toezicht houdt binnen de gemeente Groningen wordt vermeld als een van de diensten die niet op de gewenste wijze gegevens met derden heeft gedeeld. Dat kan niet, dat moet echt in orde zijn.’ Van Zoelen wil dat de gemeente aandacht vraagt voor de noodzaak van het op orde brengen van de informatievoorziening.

Deel dit artikel: