Rekenkamer: verwerving subsidies door gemeente kan beter

nieuws

De gemeente Groningen moet gerichte keuzes maken in de manier waarop zij zich inspant om subsidies te verwerven. Dat is de aanbeveling van de Rekenkamer.

Uit onderzoek van de Rekenkamer komt naar voren dat hier een praktijk van werken is gegroeid met sterke en minder sterke kanten. De gemeente kan voor het realiseren van haar doelstellingen gebruik maken van subsidies die worden verstrekt door de provincie, het Rijk en de Europese Unie. De Rekenkamer heeft bekeken hoeveel kennis over die subsidies de gemeente heeft, welke inspanningen ze levert om subsidies te krijgen, en hoe de besteding ervan wordt verantwoord.

Uit het onderzoek blijkt dat de verwerving van subsidies vooral decentraal plaatsvindt. Het voordeel is dat de juiste inhoudelijke deskundigheid daarbij betrokken is. Het nadeel is dat per project het wiel vaak opnieuw wordt uitgevonden. De Rekenkamer adviseert de gemeente, na te denken over een manier van werken waarbij de opgebouwde kennis beter wordt geborgd. De rekenkamer adviseert eventueel gebruik te maken van subsidieadviseurs. Ook moet de gemeenteraad beter geïnformeerd worden over subsidieverwerving.

Deel dit artikel: