Doelen van nieuw beschermingsbewind worden nog niet gehaald

nieuws
Foto: Chronomarchie via Pixabay

Er is vertraging opgetreden in het beschermingsbewind, met name voor mensen met problematische schulden. Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer van de gemeente Groningen.

De gemeente heeft drie jaar geleden besloten om mensen met een laag inkomen en met problematische schulden zelf te ondersteunen, in plaats van door externe bewindvoerders. Daarmee wilde de gemeente bezuinigen op de kosten van bijzondere bijstand. De Rekenkamer komt tot de conclusie dat de toen gestelde doelen later worden gerealiseerd. Verder verbaast het de Rekenkamer dat de gemeente de ontwikkeling van deze groep cliënten niet monitort.

Een groot aantal Stadjers is afhankelijk van beschermingsbewind. Om de kosten hiervan door particuliere bewindvoerders te kunnen betalen, kunnen minvermogenden (tot 120% van de bijstandsnorm) een beroep doen op bijzondere bijstand. Om die kosten te verlagen heeft de gemeente besloten om de bewindvoering vanaf 2018 zelf ter hand te nemen.

Het doel was dat eind dit jaar de hele doelgroep bij de Groninger Kredietbank onder bewind zou zijn. Dat zou een bezuiniging van 1 miljoen euro kunnen opleveren, maar ook andere voordelen bieden, zoals een betere ondersteuning van cliënten, het aanbieden van de meest passende vorm van ondersteuning, het beperken van de instroom en het bevorderen van de uitstroom van deze groep.

Dat de doelstelling niet volledig gehaald wordt, komt deels door de overgangsperiode die duurt tot eind dit jaar, maar ook doordat de gemeente niet goed in staat is om zelf een passend aanbod te doen qua type ondersteuning. Het rapport van de Rekenkamer zal naar verwachting in april worden besproken door de gemeenteraad.