“Nu nog sleutelen aan plan Ring West zorgt voor vertraging, terwijl de schep de grond in moet”

nieuws
Foto: Google Maps

Niet meer sleutelen aan de plannen voor Ring West maar zo snel mogelijk de schop die de grond in gaat. Dat is de reactie van de Vereniging Wijkraad Hoogkerk en omgeving.

“Als we kijken naar de huidige situatie dan hebben we in Hoogkerk twee grote problemen.” Aan het woord is Allart Kelholt van de verkeerscommissie in de wijkraad. “De huidige westelijke ringweg die functioneert niet goed, waardoor er veel sluipverkeer is. Vooral tijdens de ochtend- en middagspits is het druk op de route Van Zwedenlaan en Hoendiep. Als je de plannen voor Ring West bekijkt dan zal dat een positief effect hebben op het sluipverkeer. Dat laat onderzoek en doorberekeningen ook duidelijk zien. Het plan is een oplossing voor het probleem dat we in Hoogkerk hebben.”

Bietenwagens
Kelholt: “Het tweede probleem waar we mee te maken hebben is het bietenverkeer. Daarmee bedoel ik de zware vrachtwagens die naar de Suikerfabriek in Hoogkerk rijden, waarbij de chauffeurs over wegen rijden die daar niet bestemd voor zijn. Om dit probleem op te lossen pleiten wij om de afslag bij Westpoort door te trekken richting de Suikerfabriek. Daar wordt nu al aan gewerkt vanwege de komst van een datacentrum. Na dit deel komt het duurste stukje, omdat de weg een water en een spoorlijn moet kruisen, waarbij dit het beste via een onderdoorgang kan. Dus al met al heb je het op dit moment over twee grote verkeerskundige knelpunten waar we in Hoogkerk mee te maken hebben.”

Westelijke Ringweg
De huidige Ring West is aangelegd in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Het noordelijke deel van de weg ligt precies tussen Paddepoel en Vinkhuizen. De bedoeling is dat de ringweg de komende jaren aangepakt gaat worden. Voor een bedrag van 274 miljoen euro gaat de weg verdiept aangelegd worden. De werkzaamheden zijn nodig omdat de westflank van Groningen de komende jaren fors gaat groeien. In de Suikerbuurt, rond de Travertijnstraat en bij De Heldin worden ruim 10.000 woningen gebouwd. Om de ontwikkeling bij te kunnen benen moet Ring West worden aangepakt, waarbij dit ook geldt voor de N355, de weg tussen Groningen en Zuidhorn.

Tekst gaat verder onder de impressie:

Impressie van de vernieuwde westelijke ringweg ter hoogte van de zuidkant van de wijk Vinkhuizen. De verdiepte ringweg ligt in het hart van de afbeelding, met ernaast de nieuwbouw van de Reitdiepzone. Rechts het Reitdiep, met de fietsbrug tussen de wijken Vinkhuizen (links) en Paddepoel (rechts, buiten beeld). Foto: impressie uit ‘Ring West Verbindt’.

“Nieuwe Ring West ten westen van Hoogkerk draagt niet bij aan oplossing”
In Provinciale Staten wordt deze maand over het plan gesproken waarbij verschillende partijen ook een optie op tafel leggen om een nieuwe ringweg aan te leggen ten westen van Hoogkerk. Kelholt is hier niet blij mee: “Wij denken dat deze optie niet bij gaat dragen aan een oplossing. Als je kijkt naar het huidige gebied dan zijn Zernike en winkelcentrum Paddepoel grote publiekstrekkers. Dat verkeer blijft daar naar toe gaan. Met een nieuwe ringweg ten westen van Hoogkerk behoud je de problematiek op de huidige ringweg inclusief het sluipverkeer in de wijken. Ook blijft de N355 dan een probleem, waarbij het volgens mij belangrijk is om de oversteekplaatsen op deze N-weg aan te pakken.”

“Schop moet zo snel mogelijk de grond in”
“Daarnaast is er door de overheid geld beschikbaar gesteld om Ring West aan te pakken. Onlangs heeft minister Hugo de Jonge (CDA) van Wonen een groot geldbedrag beschikbaar gesteld om de woningbouw te bevorderen. Daar maken ook infrastructurele projecten onderdeel van uit, waaronder de realisatie van station Suikerzijde en Ring West. Als je nu aan een nieuw plan begint dan loop je heel veel vertraging op. En daar zitten we niet op te wachten. Sterker nog, de schop moet zo snel mogelijk de grond in. Het liefst nu direct, maar dat kan niet omdat eerst het project Ring Zuid afgerond moet worden.”

“Vinkhuizen verliest één aansluiting”
Eerder liet wijkvereniging Paddepoel weten blij te zijn met de plannen omdat ook zij veel sluipverkeer ervaren in hun wijk. Vinkhuizen is echter tegen de plannen omdat zij minder op- en afritten krijgen terwijl het aantal woningen in het gebied wel flink gaat groeien. Kelholt: “Vinkhuizen verliest één aansluiting. De verwachting is dat veel sluipverkeer met de nieuwe Ring West via de ringweg gaat rijden. Verkeer verdwijnt dus juist uit de wijk. Dat laten verkeerskundige doorrekeningen ook zien. In de klankbordgroep wordt wel gezegd dat het om modellen gaat. Het gaat om verwachtingen. Er komen inderdaad veel nieuwe woningen in de westflank, waarbij ik verwacht dat als daar knelpunten in gaan ontstaan, dat er maatregelen worden genomen om dit op te lossen. Dat als er aan de bel wordt getrokken, dat het serieus wordt opgepakt.”

“Als je begint aan ringweg door compensatiegebieden dan schiet je in je eigen voet”
Een nieuwe ringweg ten westen van Hoogkerk brengt volgens Kelholt ook andere problemen met zich mee. “Je hebt daar onder andere de compensatiegebieden vanwege het wegvallen van de vloeivelden bij de Suikerzijde. Het gaat om natuurgebied dat beheerd wordt door Het Groninger Landschap. Dus als je daar een weg aan gaat leggen, dan schiet je in je voet en krijg je te maken met ellenlange juridische procedures. Kijk, wat ons betreft moet er gewoon iets gebeuren. Het eerste geld is beschikbaar gesteld, dus laat ons aan de slag gaan. Laat ons de strijd aan gaan met het sluipverkeer en de zware vrachtwagens die nu op routes rijden waar je ze niet wilt hebben. Dat is gevaarlijk, bijvoorbeeld voor de schoolgaande jeugd. En laat ons nu niet gaan kijken naar ineens een heel ander plan, waar helemaal geen onderbouwing voor is, en waar geen verkeerskundige berekeningen op los zijn gelaten.”

“Sluipverkeer zal afnemen”
“Aanpakken is belangrijk. We hebben het over een ringweg die bedacht is volgens de jaren zestig planologie. Dat voldoet allang niet meer. Ik heb niet het idee dat we met deze plannen Vinkhuizen gaan isoleren. Vinkhuizen is een kwetsbare wijk, onder andere door al het sluipverkeer dat er nu is te vinden. Dat zal volgens de doorberekeningen straks erg af gaan nemen. En dat geldt ook voor de situatie in Hoogkerk. Het dorp wordt straks veel veiliger.”

In deze serie verschenen eerder de volgende artikelen:
Met agenderen Ring West komt er een ‘vergeten rapport’ op tafel: “Geheel verdiepte ligging kost 274 miljoen euro”
“Verleggen Ring West biedt geen soelaas, verdiepte ligging komt leefbaarheid Paddepoel ten goede”
Vinkhuizen niet blij met plannen Ring West: “Onze wijk is een afvoerputje”