Met agenderen Ring West komt er een ‘vergeten rapport’ op tafel: “Geheel verdiepte ligging kost 274 miljoen euro”

nieuws
Foto: Google Maps

Het agenderingsverzoek van verschillende politieke fracties in Provinciale Staten heeft een ‘vergeten rapport’ op tafel gelegd waarin de plannen voor Ring West nader worden beschreven. In het rapport staat dat een geheel verdiepte ligging van de ringweg 274 miljoen euro gaat kosten.

“Ik loop al heel wat jaren mee in de politiek, maar dit heb ik nog niet eerder meegemaakt.” Aan het woord is Staten- en raadslid Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden. “Als we dit onderwerp niet op de agenda hadden gezet, dan hadden we niet van het bestaan af geweten van dit rapport. Terwijl het rapport wel onderdeel is van het plan.”

“Er ontbrak een bijlage”
De nieuwsgierigheid van Van der Laan werd twee weken geleden gewekt. “Ik heb een dubbelfunctie. Ik zit zowel in de Staten als in de gemeenteraad. Dat heeft zijn nadelen, maar heeft in dit geval ook zijn voordelen. Twee weken geleden werden we als gemeenteraadsleden tijdens een technische sessie bijgepraat over de N355, de weg van Stad naar Zuidhorn. Dat werd gedaan door provinciale ambtenaren. En op zich kan dat, omdat deze weg een provinciale weg is. Maar op hetzelfde moment werd er in Provinciale Staten een collegebrief gedeeld over het onderwerp. Dat was voor onze fractie, samen met die van 50PLUS, Groninger Belang, BVNL, PVV en Ons Groningen aanleiding om dit onderwerp te agenderen, want in hoeverre heeft de gemeente invloed op het provinciaal beleid en andersom. In hoeverre is het met elkaar verweven? Met agenderen bedoel ik dat we het onderwerp op de agenda zetten zodat we kunnen bespreken wat er nu precies gebeurt. Deze agendering haalde het en wordt naar alle waarschijnlijkheid komende woensdag besproken. In onze voorbereiding op deze sessie ontdekten we dat er een bijlage ontbrak.”

Ring West Verbindt
En die bijlage is een rapport van 28 pagina’s getiteld ‘Ring West Verbindt’. In het rapport staat beschreven dat er de komende jaren in de westflank van Stad 11.000 huizen gebouwd gaan worden. De bereikbaarheid is daarbij cruciaal en daarom moet een groot deel van de ringweg verdiept worden aangelegd: “Daarmee zorgen we ervoor dat nieuwe woningen bereikbaar worden en bestaande woningen bereikbaar blijven.” In het rapport staat verder te lezen: “De benodigde investering voor Ring West Verbindt met een geheel verdiepte ligging is begroot op 274 miljoen euro, exclusief btw, prijspeil 2022. De regio is bereid 112,5 miljoen euro cofinanciering bij te dragen. De gemeente en provincie reserveren hiervoor jaarlijks geld via het ‘ringsparen’.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Nu staat het ineens zwart op wit”
Van der Laan: “Dat er plannen waren voor een verdiepte ligging van Ring West is geen verrassing. Maar nu zie je ineens de bedragen zwart op wit staan. Serieuze bedragen. Bedragen die wij niet kenden. En dat doet bij ons als fractie de vraag rijzen of we zoiets moeten willen. We kennen het debacle van Ring Zuid. Naar alle waarschijnlijkheid moet bij dit project het contract binnenkort voor de tweede keer worden opengebroken. En dan wordt het een gewetensvraag: wil je je voor een tweede keer aan dezelfde steen stoten?”

Bram Schmaal (Groninger Belang): “Willen we dit voor de tweede keer beleven?”
Bram Schmaal is Statenlid voor Groninger Belang: “Dat zo’n rapport ineens tevoorschijn komt is heel gek. Dat is heel vreemd, en zo zou het ook niet moeten gaan. Ik heb het rapport gelezen, en ik moet je eerlijk zeggen dat ik er niets van geloof. Het geldbedrag van 274 miljoen euro is volledig uit de lucht gegrepen. Dat hebben we toch ook bij Ring Zuid gezien? Dat zou 336 miljoen euro gaan kosten, en dat komt nu uit op 600 miljoen euro. En dan vraag ik mij echt af, willen we dit een tweede keer gaan beleven?”

Tekst gaat verder onder de impressie:


Impressie van de vernieuwde westelijke ringweg ter hoogte van de zuidkant van de wijk Vinkhuizen. De verdiepte ringweg ligt in het hart van de afbeelding, met ernaast de nieuwbouw van de Reitdiepzone. Rechts het Reitdiep, met de fietsbrug tussen de wijken Vinkhuizen (links) en Paddepoel (rechts, buiten beeld). Foto: impressie uit ‘Ring West Verbindt’.

Westelijke Ringweg
De huidige Ring West is aangelegd in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Het noordelijke deel van de weg ligt precies tussen Paddepoel en Vinkhuizen. In het rapport wordt gesteld dat de ontwikkeling van de infrastructuur in de Westflank van Groningen het tempo van groei niet heeft bij kunnen houden, ondanks het toepassen van slimme en kleinere aanpassingen. De gelijkvloerse kruisingen zijn knelpunten in de spitsuren. Knelpunten die door de nieuwbouw de komende jaren groter zullen worden. Ook de N355 tussen Groningen en Zuidhorn is een groot knelpunt. Tijdens de spits loopt het verkeer er vast, waardoor lijnbussen met flink wat vertraging arriveren en aansluitingen niet gegarandeerd kunnen worden.

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Aanpakken van de huidige Ring West gaat gepaard met risico’s”
Van der Laan: “Bij Ring West gaat het om een heel compact gebied. Als je daar aan de slag wilt gaan dan werk je op een hele kleine postzegel. Het ligt tussen de wijken. En dan is wat mij betreft de vraag legitiem of je dit plan tot uitvoer moet gaan brengen. Wat mij opvalt is dat er bij dit project bepaalde krachten spelen. De Stad heeft alle belang bij een aangepaste ringweg, en de provincie gaat daar in mee. Daar vinden wij als fractie iets van. Ook omdat het gepaard gaat met risico’s. Aan de andere kant zien we dat Ring West een belangrijke weg is. Er zijn heel veel goede redenen om het aan te pakken. De bereikbaarheid van de wijken, het vrachtverkeer. Maar moet je dan Ring West aan gaan pakken, waarbij risico’s alla Ring Zuid op de loer liggen? En hoe kan het dat de aanpak van de N355 nog steeds niet klaar is? Het realisatiebesluit om deze weg aan te pakken is al in 2018 genomen, maar het komt maar niet van de grond.”

“Als je Ring West aan gaat pakken dan zet je de Westelijke flank op slot”
Volgens de Partij voor het Noorden is het daarom goed om te kijken naar alternatieven: “Bij Ring Zuid was er geen alternatief. Dat hebben we bij Ring West wel. Er is de mogelijkheid om een nieuwe Westelijke Ringweg aan te leggen. Daar kunnen ook verschillende tracés voor bedacht worden. En dat is een interessante oplossing. Want als je met Ring West gaat beginnen, dan weet je dat dit project meerdere jaren gaat duren waardoor de Westflank volledig op slot zal komen te zitten. Dat heeft invloed op de ontwikkeling en de bereikbaarheid van het gebied. Wij willen graag weten wat de financiële risico’s hier van zijn. En hoe zit het met fijnstof en stikstof? Mensen die in de flats in Vinkhuizen zitten kunnen straks, ondanks de verdiepte ligging, niet buiten zitten omdat zij met nog meer fijnstof te maken zullen krijgen, omdat de verkeersintensiviteit in de toekomst zal toenemen.”

Bram Schmaal (Groninger Belang): “Bij Westpoort een aftakking maken zodat je verkeersstromen al vroeg scheidt”
Schmaal: “De oplossing is wat ons betreft een ringweg die veel breder om de stad heen komt te liggen. Een weg die bij Westpoort aftakt richting de Friesestraatweg, met een aansluiting richting de Zernike Campus. Door deze vorm kun je veel eerder een scheiding aan brengen in de verkeersstromen. Je kiest dan voor een natuurlijke overgang, waarbij het verkeer al vroeg gescheiden wordt, wat tot rust leidt. Dat is een optie waar je gewoon voor kunt kiezen. Er is inderdaad ook een onderzoek geweest of de huidige Ring West aangepakt kan worden. Dat blijkt te kunnen. Maar de kosten liggen dan wel veel hoger. Dat is ook logisch omdat je op een hele kleine oppervlakte aan het werk moet. En daarbij zal je tegen problemen aanlopen, omdat je dingen in de grond gaat vinden als leidingen en buizen, die je daar niet verwacht had. En zo kun je nog wel meer risico’s bedenken.”

“De coalitie zal wel vrolijk achter het Provinciebestuur aan hobbelen”
Het bespreken van het onderwerp is volgens Van der Laan belangrijk: “Dit is eigenlijk de laatste kans dat we aan de noodrem kunnen trekken. Willen we dit? Willen we het risico lopen?” Schmaal: “Waarschijnlijk zal het niets opleveren. De coalitie zal vrolijk achter het provinciebestuur aanhobbelen. Ondanks een stad die groeit, wil men zo weinig mogelijk asfalt aanleggen. Ik noem dat een bestuur waarbij het ontbreekt aan visie. Hoe dom kun je zijn. Het is jammer dat altijd pas veel later blijkt dat een keuze niet goed is geweest.”